Chwilio'r wefan
English
Park and Ride

Parcio A Theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio sydd yng Nglandŵr ac ar Ffordd Fabian.

Mae'r safleoedd hyn yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 7.00am a 7.00pm, ac yn darparu cyswllt bws mynych i ganol y ddinas ac oddi yno, gan ddefnyddio cerbydau cwbl hygyrch. 

 gost yw i barcio car drwy'r dydd a theithio i ganol y ddinas ac yn ôl ar y bws ar gyfer hyd at 4 teithiwr yw £2.50.

Gall cwsmeriaid Parcio a Theithio hefyd brynu tocyn sy'n galluogi teithio diderfyn am ddydd ar wasanaethau First Cymru yn ardal Abertawe am £1.70.

Bydd rhaid i chi ddangos eich tocyn parcio a theithio i yrrwr unrhyw fws First Cymru pan fyddwch yn cyrraedd canol y ddinas er mwyn prynu tocyn ychwanegol am £1.70 a fydd yn galluogi holl aelodau o'ch grŵp i deithio ar fysus am y diwrnod.

Mae gan pob safle CCTV llawn. Mae'r meysydd parcio ym mhob safle wedi derbyn Gwobr Meysydd Parcio wedi'u Diogelu.

Trefniadau Parcio a Theithio'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gyda'r ddau wasanaeth, bydd bysus yn teithio ar y pedwar dydd Sul ym mis Rhagfyr - y 3ydd, y 10fed, y 17eg a'r 24ain. Bydd bysus yn teithio bob 15 munud rhwng 09:30 (y bws cyntaf o'r safleoedd) tan 17:45 (y bysus olaf o ganol y ddinas)  PDF Document Parcio a Theithio Ffordd Fabian (PDF, 14KB)Yn agor mewn ffenest newydd  PDF Document Parcio a Theithio Glandŵr  (PDF, 14KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Parcio a Theithio Glandŵr  

Ddydd Sadwrn 2, 9, 16 a 23 Rhagfyr, bydd bysus ychwanegol yn darparu gwasanaeth bob 10 munud rhwng 10:00 a 17:30.

Ar Ŵyl San Steffan, bydd bysus Glandŵr yn rhedeg bob 20 munud rhwng 9.39am (y bws cyntaf o Landŵr) a 5.42pm (y bws olaf o Orsaf Fysus Dinas Abertawe). Sylwer mai gwasanaeth Glandŵr yn unig sy'n gweithredu o safleoedd bysus canol y ddinas yng Ngorsaf Fysus Dinas Abertawe a Sgwâr y Santes Fair ar Ŵyl San Steffan. Rhif y bysus hyn yw "4" yn lle "501".

Parcio a Theithio Ffordd Fabian  

Ddydd Sadwrn 2, 9, 16 a 23 Rhagfyr, bydd bysus deulawr sy'n darparu seddi ychwanegol yn gweithredu drwy gydol y dydd.

Ar Ŵyl San Steffan, bydd bysus Ffordd Fabian yn rhedeg bob 20 munud rhwng 9.28am (y bws cyntaf o Ffordd Fabian) a 5.55pm (y bws olaf o Sgwâr y Santes Fair). Rhif y bysus hyn yw "4" yn lle "502".

 

Fabian Way Park and Ride bus

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

Landore Park and Ride bus

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM