Chwilio'r wefan
English

Dydd Llun, Gŵyl Banc Calan Mai 7 Mai 2018: Ni fydd y gwasanaethau Parcio a Theithio ar waith

Park and Ride

Parcio A Theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio sydd yng Nglandŵr ac ar Ffordd Fabian.

Mae'r safleoedd hyn yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 7.00am a 7.00pm, ac yn darparu cyswllt bws mynych i ganol y ddinas ac oddi yno, gan ddefnyddio cerbydau cwbl hygyrch. 

 gost yw i barcio car drwy'r dydd a theithio i ganol y ddinas ac yn ôl ar y bws ar gyfer hyd at 4 teithiwr yw £2.50.

Gall cwsmeriaid Parcio a Theithio hefyd brynu tocyn sy'n galluogi teithio diderfyn am ddydd ar wasanaethau First Cymru yn ardal Abertawe am £1.70.

Bydd rhaid i chi ddangos eich tocyn parcio a theithio i yrrwr unrhyw fws First Cymru pan fyddwch yn cyrraedd canol y ddinas er mwyn prynu tocyn ychwanegol am £1.70 a fydd yn galluogi holl aelodau o'ch grŵp i deithio ar fysus am y diwrnod.

Mae gan pob safle CCTV llawn. Mae'r meysydd parcio ym mhob safle wedi derbyn Gwobr Meysydd Parcio wedi'u Diogelu.

 

Fabian Way Park and Ride bus

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

Landore Park and Ride bus

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM