Chwilio'r wefan
English
pêl-droed,

Tocyn parcio â blaenoriaeth ar gyfer gemau cartref yr Elyrch

Rydym yn cynnig lle parcio gwarantedig ar ddiwrnodau gemau ar gyfer deiliaid y tocynnau â blaenoriaeth yn safle Parcio a Theithio Glandŵr.

Mae'r maes parcio hwn gyferbyn â Stadiwm Liberty ac mae'n cynnig mannau parcio gwastad a hygyrch sydd ddigon agos at siopau a bwytai Parc Manwerthu'r Morfa. 

Parcio a Theithio Glandŵr (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd

Book now

Archebwch ar-lein nawr

Hawlen yn ddilys o: 24 Tachwedd 2018 - £69 - archebwch nawr

Dyddiad cau'r cynnig: 10.00am, 20 Tachwedd 2018
Hawlenni i gyrraedd drwy'r post erbyn: 24 Tachwedd 2018 

Hawlen yn ddilys o: 28 Tachwedd 2018 - £65 - archebwch nawr

Dyddiad cau'r cynnig: 10.00am, 23 Tachwedd 2018
Hawlenni i gyrraedd drwy'r post erbyn: 28 Tachwedd 2018

Hawlen yn ddilys o: 15 Rhagfyr 2018 - £61 - archebwch nawr

Dyddiad cau'r cynnig: 10.00am, 10 Rhagfyr 2018
Hawlenni i gyrraedd drwy'r post erbyn: 14 Rhagfyr 2018

Hawlen yn ddilys o: 26 Rhagfyr 2018 - £58 - archebwch nawr

Dyddiad cau'r cynnig: 10.00am, 17 Rhagfyr 2018
Hawlenni i gyrraedd drwy'r post erbyn: 24 Rhagfyr 2018

Cwestiynau cyffredin

A gaiff gemau cwpan eu cynnwys?
Nid yw gemau cwpan yn cael eu cynnwys, ond byddwn yn agor y safle Parcio a Theithio ar gyfer gemau cwpan. Ceir manylion am oriau agor a nifer y lleoedd parcio ar-lein cyn y gemau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, e-bostiwch meysydd.parcio@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635959.

Amodau a thelerau

  • Ceir mynediad i gyfleuster Parcio a Theithio Glandŵr gyda cherdyn.
  • Mae'r tocyn parcio â blaenoriaeth tymhorol yn ddilys ar gyfer gemau cartref Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn Stadiwm Liberty a gellir ei ddefnyddio ar gyfer gemau'r gynghrair a restrwyd yn unig. Rhestr gemau i'w chadarnhau.
  • Anfonir y cardiau i'r cyfeiriad a ddarparwyd wrth wneud cais am y tocyn parcio tymhorol.
  • Gellir parcio ar ddiwrnod gêm 2 awr cyn i'r gêm ddechrau, felly byddai'r maes parcio ar agor o 1.00pm tan 7.00pm ar gyfer gêm sy'n dechrau am 3.00pm.
  • Ni ellir cael ad-daliad am y tocyn tymhorol hwn ac ni ellir ei drosglwyddo.
  • Gweler Ticketsource ar gyfer dyddiad cau.
  • Gellir gwneud cais am docynnau parcio a thalu amdanynt ar-lein drwy Ticketsource.
  • Bydd yn rhaid talu ffi o £25 punt am gerdyn talu newydd yn lle un a gollwyd.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM