Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2017

Guildhall

Ymunwch yn yr ymgynghoriad ar gyllideb Cyngor Abertawe

Mae gan breswylwyr ar draws Abertawe gyfle i ddweud eu dweud ar gynlluniau'r cyngor i wario £400m dros y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

ty_waunarlwydd

Cleifion yn diolch i'w harwyr mewn seremoni wobrwyo

Roedd y geiriau 'ymroddedig', 'proffesiynol' a 'thrugarog' yn cael eu hailadrodd dro ar ôl tro gan bobl yn yr ysbyty a'r gymuned wrth ddisgrifio'r gofal a roddwyd gan staff PABM a dathlwyd timau Gwasanaeth Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Abertawe mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn Ysbyty Singleton.

live-verdi

Gellid adeiladu cannoedd o gartrefi modiwlaidd newydd yn Abertawe cyn bo hir

Cynhelir trafodaethau ffurfiol cyn bo hir a allai arwain at adeiladu cannoedd o gartrefi newydd oddi ar y safle yn Abertawe bob blwyddyn.

Christwell_volunteers

Gwirfoddolwyr yn barod i weini ar Ddiwrnod Nadolig

Mae cinio Nadolig yn cael ei goginio mewn eglwys yn Abertawe i gynnig cinio Nadolig am ddim a'r cyfle i gymdeithasu ag eraill i'r rheiny a fyddai fel arall ar eu pennau eu hunain ar y diwrnod mawr.

chalkboard_generic

Arian ychwanegol ar gyfer ysgolion yng nghynlluniau cyllid y cyngor

Bydd Cyngor Abertawe yn rhoi £2.2m ychwanegol ar ben y cyllid y mae wedi derbyn ar gyfer addysg gan Lywodraeth Cymru i ysgolion.

City Deal logo

Ceisio Cadeirydd newydd i arwain y fargen ddinesig

Ceisir Cadeirydd i arwain Bwrdd Strategaeth Economaidd newydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Council Logo

Llwyddiant Abertawe wrth adfer eiddo gwag i'w defnyddio unwaith eto

Adferwyd mwy o eiddo gwag yn Abertawe'r llynedd nag yn unrhyw ran arall o dde Cymru.

Swansea Beach

Abertawe wedi colli o drwch blewyn i ennill teitl Dinas Diwylliant y DU 2021

Ar ôl cael ei churo i ennill teitl Dinas Diwylliant y DU 2021 nos Iau (7 Rhagfyr), mae'r tîm sy'n gyfrifol am gais Abertawe a gyrhaeddodd y rhestr fer yn dweud ei fod yn benderfynol o adeiladu ar y perthnasoedd, yr egni a'r uchelgais a gafwyd ar draws y ddinas.

Guildhall

Drama fawr newydd yn cael ei ffilmio yn Neuadd y Ddinas

Bydd hen ardal Llys y Goron Abertawe yn Neuadd y Ddinas yn cael ail fywyd unwaith eto mewn drama fawr newydd gan BBC Cymru ac S4C.

Guildhall

Addysg, gofal cymdeithasol ac adfywio ar frig blaenoriaethau'r gyllideb

Mae Cyngor Abertawe wedi rhybuddio ei fod yn wynebu penderfyniadau cyllidebol caled er mwyn cau bwlch ariannu o £22.1m y flwyddyn nesaf.

Big wheel

Ffeithiau a ffigurau y tu ôl i stori lwyddiant Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

O 10pm bob nos, mae'r 30,000 o fylbiau golau ar olwyn fawr Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn cael hoe am ychydig oriau yn barod ar gyfer y miloedd o ymwelwyr y diwrnod canlynol.

Cable car Kilvey Hill

Ymagwedd Tîm Abertawe'n allweddol i gael sêl bendith car cebl

Mae cefnogaeth ragorol 'Tîm Abertawe' wedi'i chanmol gan gwmni rhyngwladol sydd am adeiladu un o'r atyniadau twristiaeth mwyaf nodedig yn y DU ar Fynydd Cilfái yn y ddinas.

vibrant_montage

Buddsoddiad yn achub adeiladau allweddol ac yn creu swyddi newydd

Mae cannoedd o swyddi wedi'u creu ac mae rhai o'r adeiladau allweddol yng nghanol y ddinas wedi cael ail fywyd drwy gynllun adfywio cyhoeddus a phreifat ar y cyd.

guardian_award

Gwobr genedlaethol ar gyfer gwaith yn y ddinas gyda phlant a theuluoedd diamddiffyn

Mae gwasanaeth blaengar gan Gyngor Abertawe sy'n gwella bywydau plant diamddiffyn a'u teuluoedd wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig.

Together at Christmas 2017

Free Christmas dinner for Swansea's homeless, vulnerable and isolated

Swansea is coming together to spread festive cheer to people in need at a special Christmas event taking place next week.

Together at Christmas 2017

Homeless, vulnerable and isolated enjoy free Christmas party in Swansea

Scores of homeless, vulnerable and isolated people in Swansea have been treated to a free Christmas dinner and party.

Rhwydwaith beicio yn rhoi hwb i ganol dinas Abertawe

Mae beicwyr yn cael hwb yn Abertawe gyda llwybrau beicio gwell a mwy diogel yng nghanol y ddinas.

new refuse vehicles

Cerbydlu newydd o gerbydau casglu gwastraff ar ffyrdd Abertawe cyn bo hir

Bydd cerbydlu newydd sbon o gerbydau casglu gwastraff ar ffyrdd Abertawe cyn bo hir yn dilyn buddsoddiad gwerth £6m gan Gyngor Abertawe.

counterfeit goods

Rhybudd yn erbyn nwyddau ffug y Nadolig hwn

Anogir siopwyr yn Abertawe sy'n chwilio am fargen y Nadolig hwn i osgoi prynu nwyddau ffug ar-lein.

morfa dist road

Ffordd newydd y Morfa'n ennill gwobr amgylcheddol genedlaethol

Mae'r ffordd ddiweddaraf yn Abertawe wedi ennill gwobr genedlaethol o ganlyniad i'w manteision amgylcheddol.

Council Logo

Bydd casgliadau gwastraff y Nadolig dridiau'n hwyrach nag arfer

Bydd casgliadau gwastraff cartref yn Abertawe dridiau'n hwyrach na diwrnod casglu arferol preswylwyr yn ystod wythnos y Nadolig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM