Chwilio'r wefan
English

Er mwyn sicrhau na fydd eich ymdrechion yn ofer, rydym yn gofyn i breswylwyr roi unrhyw haenen lynu a bagiau plastig yn y bagiau du'n unig ac NID yn y sachau pinc.

Gweler y daflen isod am fwy o wybodaeth.

Casglu sachau pinc

Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

Sachau Pinc

Mae rhai ardaloedd yn Abertawe yn treialu'r defnydd o sachau y gellir eu hailddefnyddio i gasglu plastigion. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn yma.

Er mwyn sicrhau y cesglir eich sachau ar gyfer ailgylchu:

 • Defnyddiwch y sachau pinc rydym yn eu darparu am ddim
 • Rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
 • Golchwch a gwasgwch yr holl eitemau plastig
 • Defnyddiwch sachau pinc ar gyfer eitemau pinc yn unig
 • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau

Peidiwch â gwastraffu'ch ymdrechion

Beth i'w roi yn y sachau

Diolch yn fawr

Cewch roi'r holl eitemau canlynol gyda'i gilydd yn eich sach binc:

 • Caeadau a chapiau poteli plastig rhydd
 • Poteli plastig â'r caeadau/capiau wedi'u tynnu
 • Tybiau marjarîn/hufen iâ plastig
 • Potiau iogwrt plastig 
 • Hambyrddau bwyd plastig glân
Dim diolch

Peidiwch â rhoi'r un o'r eitemau canlynol yn eich sachau pinc:

 • Bagiau plastig a bagiau cario
 • Caeadau ffilm (fel o brydau bwyd microdon)
 • Eitemau brwnt 
 • Eitemau mawr (megis dodrefn gardd)
 • Eitemau trydanol neu electronig
 • Haenen lynu
 • Papur swigod
 • Pecynnau creision a phapurau siocledi â thu mewn plastig wedi'i feteleiddio (sgleiniog)
 • Polystyren
Wedi'i bweru gan GOSS iCM