Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddog Prosiectau TGCh Ysgolion (dyddiad cau: 23/02/18)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cyngor digidol i ysgolion a'r Gyfarwyddiaeth Addysg, cefnogi buddsoddiadau Digidol ysgolion a chyflenwi nifer o brosiectau TGCh ysgolion.

Tywysydd/Cynorthwyydd Domestig (dyddiad cau: 27/02/18)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn/pro rata. Rydym ni'n chwilio am weithiwr rhan amser sydd â chrebwyll da ac sy'n naturiol ofalgar yn y gwaith o gynorthwyo pobl hŷn.

Swyddog Gorfodi Sifil (dyddiad cau: 28/02/18)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae dau gyfle wedi codi i Swyddogion Gorfodi Sifil ymuno â'n Tîm Gwasanaethau Parcio prysur.

Swyddog Cynorthwyo Panelau (dyddiad cau: 01/03/18)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn, pro rata. Mae'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn dymuno penodi ymgeisydd sydd â medrau rhagorol o ran defnyddio MS Office a chadw cofnodion.

Swyddog Clercyddol (Cyfrifon) (dyddiad cau: 01/03/18)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn. Mae swydd ar gael yn Theatr y Grand Abertawe ar gyfer Swyddog Clercyddol rhan amser gyda'r Adran Adnoddau.

Prentis Weithiwr Cymorth Dydd - Anableddau Dysgu 30 awr (dyddiad cau: 01/03/18)

£7,207 - £11,870 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Cymorth Hyblyg yn chwilio am brentis deinamig, awyddus a brwdfrydig i weithio'n weithiwr cymorth dydd gweithio o fewn ein tîm gan gynnig gwasanaeth o ansawdd i oedolion sydd ag anabledd dysgu.

Cydlynydd Ardal Leol x2 (dyddiad cau: 01/03/18)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i ddatblygu cymunedau cynaliadwy sy'n gryfach, yn ddiogelach, yn iachach ac yn fwy cydlynus. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym ni'n ehangu ein tîm Cydlyno Ardaloedd Lleol.

Swyddog Gofal Nos (dyddiad cau: 02/03/18)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddiogelwch defnyddwyr gwasanaeth a diogelwch yr adeilad, a bydd yn arwain tîm o 2 Gynorthwyydd Gofal Nos trwy ddarparu arweiniad a chymorth.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM