Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Rheolwr Prosiectau Contractau Graddedig (dyddiad cau: 20/04/18)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Mae'r Adran Rheoli gwastraff yn chwilio am weithiwr graddedig brwdfrydig i gyflawni rôl rheoli contractau a phrosiectau.

Swyddog Strategaeth Trafnidiaeth (dyddiad cau: 23/04/18)

£23,398 -£26,822 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am gynllunydd trafnidiaeth profiadol i helpu i lunio a chyflawni polisïau trafnidiaeth, prosiectau seilwaith a mentrau trafnidiaeth.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 25/04/18)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Rydym ni'n dymuno penodi dau Weithiwr Cymdeithasol i ymuno â'n Haseswyr Lles Pennaf i weithio o fewn ein Tîm Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid.

Swyddog AYP (dyddiad cau: 25/04/18)

£20,138-£22,658 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn hynod frwdfrydig ac ymroddedig i ddatblygu a hwyluso y rhaglen Pobl Ifanc Actif (AYP), gan ganolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd chwaraeon ar gyfer plant 0 - 16 oed mewn ysgolion a chlybiau cymunedol ledled Abertawe.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 25/04/18)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Llwynbedw yn chwilio am berson brwd, gofalgar llawn cymhelliant i weithio oddi mewn i wasanaeth sydd wedi ennill ei blwyf.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 27/04/18)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Rheolwr Gosodiadau Trydanol (dyddiad cau: 01/05/18)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am drydanwr cymwys a phrofiadol.

Hyfforddwr Ystafell Ffitrwydd Abertawe Actif Dros Dro (26 awr) (dyddiad cau: 02/05/18)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn (pro rata). Mae Abertawe Actif yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â thîm addasrwydd yng Nghanolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt.

Rheolwr Cynorthwyol Dros Dro (dyddiad cau: 02/05/18)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Rydym yn ceisio recriwtio rheolwr cynorthwyol angerddol a brwdfrydig ar gyfer Abertawe Actif i weithio yn rhan o Dîm Rheoli yng Nghanolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt.

Pennaeth yr Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol (dyddiad cau: 04/05/18)

£56,391 - £59,744y flwyddyn (gyda'r potensial ar gyfer pwyntiau SPA yn amodol ar berfformiad). Rydym yn chwilio am reolwr deinamig a chreadigol i arwain Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Awdurdod drwy gyfnod o newid cyflym, gan gynnwys gweithredu Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

Uwch Arweinydd ALNU (Seicoleg) (dyddiad cau: 04/05/18)

£52,903 - £55,795 y flwyddyn (gyda'r posibilrwydd o bwyntiau SPA yn amodol ar berfformiad). Rydym yn chwilio am seicolegydd deinamig a chreadigol i arwain tîm Seicoleg Addysgol yr awdurdod drwy gyfnod o newid cyflym, gan gynnwys gweithredu'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/18, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM