Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Portmead Primary School

Ysgol Gynradd Portmead: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 31/03/17. Ystod cyflog arweinwyr L6 - L10. £44,102 - £48,711 y flwyddyn. Nifer ar y gofrestr 197 FTE.

Brynmill Primary School logo

Ysgol Gynradd Brynmill: Athro/athrawes dosbarth/Cyfrifoldeb Addysgu a Dysgu (TLR2)

Dyddiad cau: 24/04/17. Mae Brynmill yn ysgol gynradd fawr sy'n gwasanaethu ardal adeiledig yng Ngorllewin Cymru, ac mae'n elwa o fod yn agos at ddau barc lleol a'r traeth. Mae gan Brynmill gymysgedd amrywiol o ddisgyblion, ac felly mae'n ysgol arbennig, groesawgar a chynhwysol.

YGG Tan-y-lan

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan: Pennaeth

Dyddiad cau: 30/03/17, 2.00pm. Graddfa Gyflog: 12-18. Nifer ar y gofrestr: 161 - hyd at Flwyddyn 5 ar hyn o bryd.

Sketty Primary School

Sketty Primary School: Lunchtime Assistant

Closing date: 29/03/17. Salary: Scale 2, SCP 11 (£15,807) pro rata, 5 hours a week, 38 weeks a year.

YGG Bryn Tawe Logo

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Swydd Cynorthwyydd Dysgu (x3)

Dyddiad cau: 31/03/17. Rydym yn edrych i apwyntio tri cynorthwyydd dysgu (lefel 2) ar raddfa 4 i ddechrau ar y 24ain o Ebrill 2017 neu cyn gynted ar ôl hynny.

Portmead Primary School

Ysgol Gynradd Portmead: Gofalwr, Gofalwraig

Dyddiad cau: 28/04/17, 12 hanner dydd. Gradd 4 Scp 13 - 16 (£16,491 - £17,419) pro rata 20 awr yr wythnos. Bydd y gwaith yn cychwyn cyn gynted ag y bo modd.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Cynothwywr Goruchwylio Amser Cinio

Dyddiad cau: 31/03/17. Cyflog: £15,778 (pro rata = £1,781 flynyddol). Rhan Amser: 39 wythnos. Oriau: 5. Cyflog: Gradd 2 Pwynt 11A (£15,778) (£15,778/37 x 5 x 83.52%/ 12 = £148.40 misol). Eisiau Erbyn: Ebrill 2017.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: 1 goruchwyliwr/goruchwylwraig awr ginio rhan amser

Dyddiad cau: 06/04/17. Gradd 2 (FTE) 3 awr yr wythnos, rhwng 11.50yb a 12.50yp, Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM