Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Pennaeth

Dyddiad cau: 25/05/17, 12.00pm. Ystod oedran: 11-18. Graddfa cyflog: £85,579 - £98,100.

Trallwn Primary School logo

Ysgol Gynradd Trallwn - Arweinydd Cyfnod Sylfaen

Ddyddiad cau: 26/05/17. £Prif Raddfa Gyflog + CAD2a £22,467- £38,250 + £2,646. Athro Amser Llawn Parhaol gyda CAD2a. Mae Ysgol Gynradd Trallwn yn chwilio am arweinydd dysgu i ymuno â'n hysgol lwyddiannus.

YG Lon Las Logo

Ysgol Gymraeg Lôn Las: Swydd athro / athrawes

Dyddiadau cau: 26/05/17. Swydd athro / athrawes i'r CS neu CA2 (Swydd llawn amser tan Haf 2018 - gyda'r posibilrwydd o fod yn barhaol).

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Pontarddulais - Gweinyddwr Rhwydwaith

Cyflog: Gradd 4 Pwynt 13 - 16 (£16,491 i £17,419) (pro rata). Rhan amser: 39 wythnos, 35 awr yr wythnos. Rydyn yn chwilio am aelod o staff cymwys a brwydfrydig gyda'r gallu i rhoi cymorth i'r dysgyblion a staff tu fewn yr adran GTC (ICT).

Plasmarl primary school logo

Ysgol Gynradd Plasmarl: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'r Deg Amser Llawn

Dyddiad cau: 05/06/17, 4.00pm. Gradd 5 £17,772 - £19,430 (SCP 17-20). Amser llawn 35 awr yr wythnos pro rata 42 wythnos.

Morriston Primary School

Ysgol Gynradd Treforys: Gofalwr/Gofalwraig (Lefel 2)

Dyddiad cau: 16/06/17, 3.30pm. Cyflog SCP 13 - 16 (£15,941) pro rata. Swydd ran-amser: 20 awr yr wythnos, cytundeb 42 wythnos (dros dro - adolygir hynny wedi 6 mis).

Clase primary school logo

Ysgol Gynradd Y Clas: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 06/06/17, 1.00pm. Cyflog: £17,772 - £19,430 Gradd 5 SCP 17-20. Cyflenwi Dros Dro Dros Gyfnod Mamolaeth. Amser llawn; 35 awr yr wythnos am 42 wythnos.

Arbenigwr ar Berfformiad y Cyfnod Sylfaen (dyddiad cau: 26/05/17)

Gwahoddir ceisiadau am swydd Arbenigwr Perfformiad y Cyfnod Sylfaen (Rhan Amser 0.5 a Dros Dro) i weithio fel rhan o'r Tîm Cefnogi'r Cwricwlwm i wella safonau addysg ar draws y Cyfnod Sylfaen yn Ysgolion Cynradd Abertawe.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Athro/Athrawes Ysgol Gynradd

Dyddiad cau: 05/06/17, 10.00am. Amser llawn. O fis Medi 2017. Cyflog: Prif Raddfa Broffesiynol. Dros dro, am flwyddyn yn y lle cyntaf.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg (Defnyddiau Gwrthiannol)

Dyddiad cau: 26/05/17, 9.00am. Mae'r Llywodraethwyr am benodi Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg amser llawn sy'n arbenigo ym maes Defnyddiau Gwrthiannol, a hynny o 1 Medi 2017. Bydd y swydd hon yn un dros dro oherwydd absenoldeb mamolaeth.

Blaenymaes Primary School logo

Ysgol Gynradd Blaenymaes: Pennaeth

Dyddiad cau: 16/06/17. Ysgol Gynradd Gymysg (213 CALl ar y gofrestr a 58 meithrin rhan amser) (Ystod oedran 3-11). Hefyd Lleoliad Dechrau'n Deg, wedi ei gofrestru ar gyfer 208 o leoedd rhan-amser 108, Ystod oedran 2-3. CMU 14-20 £53,712 - £62,240. Angen ar gyfer mis Medi 2017 neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny.

Plasmarl primary school logo

Ysgol Gyfun Plasmarl: Temporary Maternity Cover - Foundation Phase

Dyddiad cau: 05/06/17, 5.00pm. Yn Eisiau: Athro neu Athrawes Dros Dro, i Gychwyn ym Medi 2017 (Amser Llawn/Cyflenwi Dros Gyfnod Mamolaeth).

Butterflies Flying Start, Blaenymaes.

Dechrau'n Deg Butterflies yn Ysgol Gynradd Blaenymaes: Gweithiwr Gofal Plant (dros dro)

Dyddiad cau: 02/06/17. 35 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn. Cyflog: Gradd 5 SCP 17-20 (£17,372 - £19,048 pro rata).

Birchgrove primary school logo

Ysgol Gynradd Gellifedw: Athro Amser Llawn Parhaol gyda CDA2a

Dyddiad cau: 08/06/17, 12 noon. Cyflog: MPS + CDA2a. Math o gytundeb: Amser llawn. Cyfnod y cytundeb: Parhaol. Dyddiad cychwyn: Hydref 2017.

Olchfa Logo

Ysgol Olchfa: Anogwr Dysgu

Dyddiad cau: 07/06/17, 12 ganol dydd. 30 awr yr wythnos/39 wythnos y flwyddyn (yn ystod y tymhorau yn unig). Dros dro o 1 Medi 2017 hyd at 31 Awst 2018. Gradd 5 (£17,772 £19,430 FTE). Bydd y cyflog cychwynnol pro rato yn £12,366 y flwyddyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM