Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

YGG Gellionnen

Ysgol Gymraeg Gellionnen: Cynorthwy-ydd Dysgu

Dyddiad cau: 10/12/18, 12.00pm. Tâl : 13-16 (£17391 - £18319) pro rata. Lefel 2/Gradd 4. Oriau :- 27.5awr yr wythnos. Cytundeb:- Llawn amser (dros dro) am 2 dymor.

Gors primary school logo

Ysgol Gymunedol y Gors: Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg Rhan Amser

Dyddiad cau: 14/12/18. Cyflog: £18,672 - £19,819. Gradd 5 SCP 17-20. Rhan amser: 18 awr yr wythnos. Ariennir y swydd hon gan Lywodraeth Cymru ac maent yn swyddi dros dro tan 31 Mawrth 2019 a bwriedir ymestyn y cyfnod hwn.

Parkland primary school logo

Ysgol Gynradd Parkland: Dechrau'n Deg - Gweithiwr Gofal Plant (18 awr)

Dyddiad cau: 21/01/19, 12.00pm. Cyflog: Gradd 5 - £18,672-£19,819 y flwyddyn (pro rata).

Pentrehafod school logo

Ysgol Pentrehafod: Technegydd TGCh

Dyddiad cau: 14/12/18. 37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn. Pwynt 6 ar y raddfa gyflog sp 21-25 £ 20,541 - £23,111.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Tiwtor Cerddoriaeth (Offerynnau Llinynnol)

Dyddiad cau: 18/12/18, 4.00pm. Cyfnod penodol am flwyddyn. Pwynt Cyflog 3 ar gyfer Athrawon heb Gymhwyster (5 awr: £4,242).

Pontarddulais Primary School

Ysgol Gynradd Pontarddulais: Cynorthwyydd Addysgu Lefelu Uwch (Lefel 4)

Dyddiad cau: 14/12/18, 12:30 yp. Gradd 6 (SCP 21-25). I gychwyn ar y 7fed o Ionawr eu cyn gynted ag y bo modd wedi hynny.

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Prentis TGCh

Dyddiad cau: 14/01/19, 10.00am. 37 awr/52 wythnos y flwyddyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM