Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Morriston Primary School

Ysgol Gynradd Treforys: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 07/09/18, 12.00pm. £44,544 - £49,199 y flwyddyn. Ystod Arweinyddiaeth: 6-10. Math o Gontract: Amser Llawn. Hyd y Contract: Parhaol.

Trallwn Primary School logo

Ysgol Gynradd Trallwn: Gofalwr Ysgol

Dyddiad cau: 03/09/18, 12.00pm. Gradd 4 SCO 13 - 16 (£17,391 - £18,319) pro rata 30 awr yr wythnos. Bydd y gwaith yn cychwyn ar 24 Medi 2018.

Trallwn Primary School logo

Ysgol Gynradd Trallwn: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 03/09/18, 12.00pm. Cyflog: Gradd 5 (£18,672 - £19,819) pro rata. 32½ awr yr wythnos, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig. Dros dro am flwyddyn. Dyddiad cychwyn: Medi 2018.

Terrace Road Primary School

YG Heol Teras: Athro/athrawes dosbarth CA2 - MP2 + TLR2a

Dyddiad cau: 21/09/18. Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Heol Teras yn dymuno penodi athro/athrawes dosbarth â chyfrifoldeb ychwanegol am ddatblygu'r cwricwlwm/addysgu a dysgu yn CA2 a datblygiad mathemategol yn CA2 - MP2 + TLR2a.Mae hon yn swydd barhaol. Yn eisiau erbyn Ionawr 2019 (neu cyn hynny os oes modd).

Terrace Road Primary School

YG Heol Teras: Athro/athrawes dosbarth MPS (dros dro)

Dyddian cau: 21/09/18. Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Heol Teras yn dymuno penodi - Athro/athrawes dosbarth amser llawn, dros dro - CA2 (diddordeb mewn Addysg Gorfforol a phrofiad o ddatblygu hynny yn ddymunol) MPS. Bydd y gwaith yn cychwyn ar 5 Tachwedd 2018 ac yn para tan Orffennaf 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM