Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Danygraig Primary School

Ysgol Gynradd Danygraig: Cynorthwyydd Addysgu Cyfnod Sylfaen

Dyddiad cau: 30/06/17, 3.30pm. Dros Dro. Lefel 2, Gradd 4 Pwynt Graddfa 13-16.

Danygraig Primary School

Ysgol Gynradd Danygraig: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3

Dyddiad cau: 30/06/17, 3.30pm. Gradd 5 (SCP 17-20). 32.5 awr yr wythnos. Bydd hon yn swydd dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Tiwtor Cerddoriaeth (Lleisiol)

Dyddiad cau: 29/06/17, 4.00pm. Graddfa Athrawon Heb Gymhwyso (£20.80 yr awr).

Pennard Primary School

Ysgol Gynradd Pennard: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 05/07/17. Cynigir y swydd fel swydd dros dro am ddau dymor yn y lle gyntaf, i gyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth.

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Athro Cerddoriaeth Rhan-amser (0.76)

Dyddiad cau: 03/07/17, 2.00pm. Cyflog: Y Brif Raddfa Broffesiynol (MPS).

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Athro Daearyddiaeth Rhan-amser (0.44)

Dyddiad cau: 03/07/17, 10.00am. Cyflog: Y Brif Raddfa Broffesiynol (MPS).

Athro (dyddiad cau: 03/07/17)

£22,467-£38,250 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Cynorthwyydd Addysgu-5 x Amser Llawn (31 awr) ac 1 x Rhan-amser (16 awr) (dyddiad cau: 03/07/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Mae Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe am gael cynorthwywyr addysgu i ymuno â ni ar adeg gyffrous yn ein datblygiad.

Athro Dros Dro (dyddiad cau: 03/07/17)

£22,467-£38,250 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Pennaeth Dros Dro Canolfan (dyddiad cau: 03/07/17)

£45,290 - £52,405 y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe yn ceisio recriwtio gweithwyr proffesiynol profiadol a brwdfrydig sydd â hanes profedig o arwain yn llwyddiannus ar lefel ganolig neu uwch.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 05/07/17. Dros Dro 30 awr (yn ystod y tymor yn unig). Lefel 3 Gradd 5 pt 17 - 20 Cyflog: £ 17,772 - £19,430 pro rata (cyflog gwirioneddol o £12,366 gros).

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Cynorthwywyr Addysgu

Dyddiad cau: 05/07/17. Dros Dro 30 awr (yn ystod y tymor yn unig). Lefel 2 Gradd 4 pt 13-16 Cyflog: £16,491 - £17,419 pro rata (cyflog gwirioneddol o £11,475 gros).

Ysgol Crug Glas

Ysgol Crug Glas: Pennaeth

Dyddiad cau: 21/07/17. Angen ar gyfer Ionawr 2018. Ystod cyflog L18-24. Lleoliad: Canol Abertawe.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 09/07/17, 10.00am. Amser llawn o fis Medi 2017 ymlaen. Lefel 1 pro rata (yn amodol ar adolygiad) Gradd 2 £15,807 y flwyddyn (pro rata). Dros dro, un flwyddyn.

YGG Brynymor

Ysgol Gymraeg Bryn-y-Môr: Athro/Athrawes Prif Raddfa

Dyddiad cau: 07/07/17. Dyddiad dechrau: Medi 2017. Cytundeb: Rhan-amser (0.6) a thros dro am flwyddyn. Ystyried ANG: Ydyn.

YGG Brynymor

Ysgol Gymraeg Bryn-y-Môr: Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu

Dyddiad cau: 07/07/17. Gradd 4 Cyflog: 13-16, £16,491-£17419 (pro rata). Oriau: 15 awr. Cytundeb: Rhan-amser a thros dro am gyfnod penodol - Ebrill 2017. Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod fydd yn dechrau ym Medi 2017.

Gowerton Comprehensive School

Ysgol Tre-gŵyr: Cynorthwyydd Addysgu Amser Llawn Dros Dro Lefel 2

Dyddiad cau: 04/07/17. 12 mis yn y lle cyntaf. L2 - APT a C SCP 13 - 16, 27.5 awr/39 wythnos y flwyddyn. Dyddiad dechrau: Medi 2017

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Cynorthwywyr Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 07/07/17, 12.00pm. Prif Ffrwd ac STF. Pwyntiau 13-16 ar y Raddfa (Gradd 4). Cyflog £16,491 - £17,419 (pro rata). Amser llawn a rhan amser. Oriau i'w cytuno. Bydd y swyddi hyn yn rhai dros dro yn y lle cyntaf.

Ysgol Gynradd Clydach: Cynorthwyydd Gweinyddol

Dyddiad cau: 05/07/17. Gradd 3 (Scp 12 - 13). 39 wythnos - 20 awr yr wythnos.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM