Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Swyddog Cymorth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Dros Dro (dyddiad cau: 07/07/17)

£27,668-£30,785 y flwyddyn (pro rata). Swydd ran-amser - swydd 12 mis - cyfle secondiad posibl.

Swyddog Gwasanaeth Dydd (dyddiad cau: 07/07/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn (pro rata 10 awr yr wythnos). Rydym yn chwilio am Swyddog Gwasanaeth Dydd sy'n Gryf ei Gymhelliant, Dibynadwy a Brwdfrydig i ymuno â'n tîm yma yn Norton Lodge i weithio gyda phobl sydd ag anghenion cymhleth a dementia.

Swyddog Cofrestru Cynorthwyol (dyddiad cau: 14/07/17)

£20,138 i £22,658 y flwyddyn. Dros dro am gyfnod mamolaeth 12 mis. Prif ddyletswyddau'r swydd hon fydd dirprwyo ar gyfer Cofrestrwyr Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau, pan fo angen a hefyd bod yn bresennol i gofrestru priodasau yn y Swyddfa Gofrestru, Eglwysi a Lleoliadau a Gymeradwywyd yn Ardal Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM