Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Arbenigwr ar Berfformiad y Cyfnod Sylfaen (dyddiad cau: 26/05/17)

Gwahoddir ceisiadau am swydd Arbenigwr Perfformiad y Cyfnod Sylfaen (Rhan Amser 0.5 a Dros Dro) i weithio fel rhan o'r Tîm Cefnogi'r Cwricwlwm i wella safonau addysg ar draws y Cyfnod Sylfaen yn Ysgolion Cynradd Abertawe.

Cynorthwyydd Addysgu L3 - Technegydd Awdiolegol (dyddiad cau: 05/06/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Parhaol. 13 awr yr wythnos. Mae Abertawe yn gwbl ymroddedig i'r cysyniad o Gynnwys a cheisio cefnogi plant a phobl ifanc ag anableddau i gyrraedd eu llawn botensial.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM