Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Arweiniol Ôl-16 Cam Nesa Dros Dro (31 Mawrth 2020) (dyddiad cau: 29/08/18)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe yn awyddus i benodi gweithiwr brwdfrydig a phrofiadol ar gyfer y swydd hon.

Dadansoddwr Prosesau Busnes Dros Dro (12 mis) (dyddiad cau: 30/08/18)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Rydym yn ceisio penodi Dadansoddwr Prosesau Busnes amser llawn o fewn y Gwasanaethau Digidol a Thrawsnewid.

Rheolwr Prosiectau Digidol a Thrawsnewid Dros Dro (12 mis) (dyddiad cau: 30/08/18)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried recriwtio rheolwr prosiect i ymuno â'n tîm craidd a helpu i gyflawni ein rhaglen ddigidol a thrawsnewid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM