Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Peiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol (dyddiad cau: 28/03/17)

£27,394 - £30,480, y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am swydd Peiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol yn Adran y Gwasanaethau Technegol.

Gweithredwr Cyfreithiol 1 (dyddiad cau: 04/04/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn. Dros dro 31/03/18. Gwahoddir ceisiadau gan Weithredwyr Cyfreithiol Siartredig/Cyfreithwyr cryf eu cymhelliant sydd â chymwysterau a phrofiad addas i weithio yn y Tîm Lle.

Gweithredwr Cyfreithiol 2 (dyddiad cau: 04/04/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau gan Weithredwyr Cyfreithiol Siartredig/Cyfreithwyr/Bargyfreithwyr cryf eu cymhelliant sydd â chymwysterau a phrofiad addas i weithio yn y Tîm Lle.

Swyddog Clercyddol (dyddiad cau: 05/04/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn. Prif ddyletswyddau'r swydd hon fydd cynorthwyo i weinyddu claddedigaethau ac amlosgiadau yn unol â gofynion statudol.

Swyddog Cymdogaeth x3 (dyddiad cau: 10/04/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn. 1 parhaol , 2 dros dro am 12 mis. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth tai cynhwysfawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM