Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2017

skyline

Cam mawr ymlaen ar gyfer cynllun y car cebl

Mae'r cynllun i agor un o'r atyniadau mwyaf trawiadol i dwristiaid yn y DU a fyddai'n cynnwys reid car cebl, reidiau toboganau, reidiau gwifrau sip, bwyty a lleoliad digwyddiadau ar Fynydd Cilfái yn Abertawe wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gobaith ar gyfer pobl sy'n byw mewn ofn o drais a cham-drin domestig

Cynhelir Diwrnod y Rhuban Gwyn yn Siop dan yr Unto Abertawe ar gyfer Cam-drin Domestig heddiw - dydd Gwener, 24 Tachwedd.

Huw_unicef

Mae'r ddinas yn dathlu arwain y ffordd ar hawliau plant

Cynhaliwyd digwyddiad sy'n dathlu llwyddiant Abertawe wrth roi hawliau plant wrth wraidd addysg yn y ddinas yn Amgueddfa'r Glannau.

Plantasia at night

Plantasia'n cynnal her y jyngl

Mae eneidiau dewr Abertawe'n cael y cyfle i ddilyn esiampl y pencampwr bocsio, Amir Khan, drwy ymgymryd â threialon fel y mae grŵp newydd o sêr yn eu hwynebu ar hyn o bryd yn jyngl Awstralia.

Rhossili.

Dathlu busnesau twristiaeth mewn noson wobrwyo

Dathlwyd amrywiaeth cyfoethog o fusnesau twristiaeth Bae Abertawe yn noson wobrwyo yn Neuadd Brangwyn y ddinas.

Beauty

Orymdaith y Nadolig ddydd Sul

Wedi'u hysbrydoli gan ffilmiau a digwyddiadau ar thema'r gaeaf a'r Nadolig, mae'r paratoadau olaf yn cael eu gwneud ar ddetholiad o fflotiau a fydd yn rhan o Orymdaith y Nadolig ddydd Sul.

Sir Peter Blake | Photo credit: Luke Walker

Eicon celf y Beatles, Syr Peter Blake, i hyrwyddo cais Dinas Diwylliant 2021 Abertawe

Mae un o artistiaid mwyaf ei barch y DU yn bwriadu cefnogi cais Dinas Diwylliant Abertawe mewn digwyddiad yn Nŷ'r Cyffredin yr wythnos nesaf.

Adopt a bench

Cymerwch sedd a mwynhewch ein hardaloedd hardd

Gall preswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill bellach fabwysiadu meinciau parc yn rhai o leoliadau harddaf Abertawe yn rhwydd.

Sports equipment

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2017

Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe 2017.

Big wheel

Hwyl yr ŵyl wedi'i threfnu ar gyfer parti lansio Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

Bydd jyglwr sy'n cerdded ar ystudfachau mewn gwisg dyn iâ, arddangosiadau sglefrio iâ ac ardal lwyfan gyda cherddoriaeth Nadoligaidd yn helpu i ddechrau hwyl yr ŵyl yn atyniad Gwledd y Gaeaf ar y Glannau'r ddinas yn nes ymlaen yr wythnos hon.

Singleton Park

Amser i chi ddweud eich dweud ar fannau agored

Gofynnir i bobl o bob cwr o Abertawe am eu barn ar sut i warchod, rheoli a gwella mannau agored y ddinas ynghyd â gwneud gwell defnydd ohonynt.

Parc yr Helig

Gwaith wedi'i glustnodi i baratoi safle ar gyfer ail gynllun tai cyngor yn Abertawe

Gallai gwaith sylweddol i baratoi safle arwain y ffordd cyn bo hir at ail gynllun tai cyngor yn Abertawe.

Dinas a Sir Abertawe.

Pennod newydd ar y gweill i'r Plasty

Gallai Plasty Abertawe fod ar drothwy pennod newydd yn ei hanes disglair.

China visit

Rhannu stori adfywio Abertawe er mwyn denu buddsoddiad gan Tsieina

Bydd gweledigaeth o ddyfodol Abertawe'n cael ei rhannu â channoedd o'r penderfynwyr pwysicaf o Tsieina er mwyn helpu i ddenu buddsoddiad rhyngwladol i'r ddinas o'r dwyrain pell.

Poppies

Digwyddiadau yn Abertawe i gofio'r meirwon

Cynhelir sawl digwyddiad ar draws y ddinas yn ystod yr wythnos nesaf gan roi'r cyfle i bobl ddangos eu parch tuag at y rheiny sydd wedi colli eu bywydau.

Library reading

Llyfrgell Ganolog Abertawe ar gau ddydd Sadwrn oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol

Bydd Llyfrgell Ganolog Abertawe ar gau ddydd Sadwrn (11 Tachwedd) wrth i waith cynnal a chadw trydanol hanfodol nad oes modd ei osgoi gael ei wneud yn y Ganolfan Ddinesig

Guildhall

Cynlluniau i hybu gwasanaethau anabledd plant

Mae cynlluniau i wella bywyd llawer o blant a'u teuluoedd yn Abertawe y mae anabledd yn effeithio arnynt yn mynd gerbron Cabinet y cyngor y mis hwn.

Milford Way

Cynllun tai cyngor Ffordd Milford i'w gwblhau erbyn y Nadolig

Bydd y gwaith ar holl dai cyngor newydd cyntaf Abertawe ers cenhedlaeth yn cael ei gwblhau erbyn y Nadolig.

Liberty Stadium deal

Cynnig newydd ar gyfer Stadiwm Liberty

Mae trafodaethau rhwng Cyngor Abertawe a Dinas Abertawe ynghylch rheoli Stadiwm Liberty yn y dyfodol wedi dod i ben.

Trên bach.

Trên Bach y Nadolig yn rhan o Orymdaith y Nadolig

Bydd Trên Bach y Bae yn cael ei drawsnewid yn Drên Bach y Nadolig ar gyfer Gorymdaith y Nadolig eleni.

Sports equipment

Cyllid dal ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon Abertawe

Mae amser yn mynd yn brin i glybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol wneud cais am arian a allai helpu i dalu am bethau fel offer newydd neu gyrsiau datblygu ar gyfer hyfforddwyr.

IMAGE

Jyglwyr goleuadau, sgiliau syrcas a cherddoriaeth fyw ar gyfer y digwyddiad tân gwyllt

Bydd jyglwyr goleuadau, perfformwyr sgiliau syrcas a chantorion dawnus yn rhan o noson liwgar o hwyl tân gwyllt yn Abertawe ar Noson Tân Gwyllt.

ability_swing

Llawenydd wrth i siglen ar gyfer cadeiriau olwyn agor mewn parc

Mae gan Barc Victoria Abertawe atyniad newydd i blant sy'n defnyddio cadeiriau olwyn ac mae eisoes yn boblogaidd.

Big wheel

Gwaith yn dechrau ar Wledd y Gaeaf ar y Glannau wrth i'r Nadolig nesáu

Wrth i'r gwaith adeiladu Gwledd y Gaeaf ar y Glannau eleni ddechrau, dyma arwydd clir bod y Nadolig yn nesáu'n gyflym.

Oystermouth Castle

Cyfarpar achub bywyd wedi'i osod mewn atyniadau arfordirol

Mae cyfarpar achub bywyd newydd wedi'i osod mewn pedwar man hardd yn Abertawe.

Llys-y-Werin

New food enterprise could help tackle poverty

A new meals service that has been launched in Swansea could be just a starter for things to come.

Kingsway redevelopment

Kingsway redevelopment plans reach next stage

A dedicated bus lane stretching along Swansea's Kingsway will close from Monday November 13.

The stadium from the footbridge.

Cabinet backs Liberty Stadium lease deal

A DEAL for Swansea City AFC to take operational control of the Liberty Stadium has been backed by Swansea Council's cabinet.

Violin_generic

Appeal for old or unwanted musical instruments

Do you have a musical instrument that you don't use anymore?

Carers_day

Carers Day a big success at the Liberty Stadium

More than 150 carers and the professionals who support them shared their experiences and learned more about the importance of their rights at a special event at the Liberty Stadium this week.

Dinas a Sir Abertawe.

Parcio am ddim yng nghanol y ddinas yn rhoi hwb i fusnesau Abertawe

Mae modurwyr yn Abertawe'n cael anrheg Nadolig gynnar gyda'r cynnig i barcio am ddim.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM