Chwilio'r wefan
English

Yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth, mae Dinas a Sir Abertawe'n cynnig amnest i denantiaid y cyngor sy'n is-osod eu cartrefi'n anghyfreithlon neu'n eu gadael nhw'n wag ac yn byw yn rhywle arall. Gweler y dudalen Amnest Twyll Allweddi Tenantiaethau Tai am fwy o wybodaeth.

Mae rhifyn newydd Tŷ Agored ar gael yn awr   PDF Document Ty Agored - Rhifyn 1 2017 (PDF, 2Mb)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Ydy e'n bosib eich bod chi'n byw drws nesaf i werthwyr cyffuriau?  Byddwch yn ymwybodol o 'nythod cyffuriau' (cuckooing)  PDF Document Poster nyth cyffuriau (cuckooing) (PDF, 1Mb)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Newid i oriau agor adrodd am atgyweiriadau tai

Tenantiaid y Cyngor - O ddydd Mawrth 3 Ionawr 2017, mae'r oriau agor ar gyfer adrodd am atgyweiriadau tai cyngor yn newid i'r canlynol: dydd Llun i ddydd Iau: 8:30am - 5:00pm a dydd Gwener: 8.30am - 4.30pm.  Ar gyfer atgyweiriadau brys yn unig y tu allan i'r oriau hyn, ffoniwch 01792 521500.

House

Tai

Wedi'i bweru gan GOSS iCM