Chwilio'r wefan
English

Rhybudd

Rydym wedi derbyn adroddiadau am breswylwyr Abertawe'n cael galwadau ffôn diwahoddiad yn cynnig i leihau eu Treth y Cyngor. Peidiwch â rhoi unrhyw fanylion personol i alwyr o'r fath a chysylltwch â Llinell Gymorth Treth y Cyngor drwy ffonio 01792 635382 neu e-bostio TrethyCyngor@abertawe.gov.uk os oes gennych unrhyw bryderon.

£ pound sign

Treth y Cyngor

Wedi'i bweru gan GOSS iCM