Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau adfywio ar gyfer hen fanc yng nghanol y ddinas

Mae cynlluniau wedi'u cyhoeddi i drawsnewid hen adeilad masnachol adnabyddus yng nghanol dinas Abertawe.

6970KingswayPlan

Os cymeradwyir y cynlluniau, bydd hen adeilad Barclays - 69-70 Ffordd y Brenin - yn dod yn gartref newydd i weithle hygyrch newydd sy'n addas ar gyfer ystod o gwmnïau.

Byddai'r datblygiad yn ategu datblygiad 71-72 Ffordd y Brenin gyferbyn, cartref busnesau technoleg a chreadigol blaengar gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn cael ei adeiladu ar safle hen glwb nos Oceana.

Mae cynlluniau'n dangos y bydd hen adeilad tri llawr â blaen gwydr Barclays yn cael ei adnewyddu gyda ffenestri gwydr tal newydd a sgrin alwminiwm rhesog. Bydd drysau newydd a bydd tu mewn i'r adeilad wedi'i adnewyddu'n llwyr.

Cyflwynwyd cais i gynllunwyr y cyngor gan ymgynghorydd dylunio The Urbanists ar ran y cyngor.

Cwmni Architecture 00 o Lundain sy'n gyfrifol am y dyluniad ac maent yn gweithio ochr yn ochr â'r arbenigwyr eiddo Gleeds, Cushman & Wakefield a WSP ar hyn ac ar 71-72 Kingsway.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM