Chwilio'r wefan
English
Paper and magnifying glass

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2018/19

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar 2018/19 - ein blwyddyn gyntaf o weithredu a chyflwyno.

Adrodd am les Abertawe

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe gyhoeddi ein Cynllun Lles Lleol ym mis Mai 2018.

Mae'r Arddodiad Blynyddol hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed tuag at yr 'Abertawe ddelfrydol' a sut rydym wedi rhoi'r egwyddorion datblygu cynaliadwy ar waith a sut y gallem weithio'n well i gyflawni lles yn y dyfodol.

Word Document Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe Adroddiad Blynyddol 2018/2019 (Word, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Er ein bod wedi cyflawni llawer yn ystod y flwyddyn gyntaf o gyflwyno, nid yw BGC Abertawe'n hunanfodlon a bydd yn parhau i arloesi a cheisio ffyrdd newydd o wella lles Abertawe ar gyfer cenedlaethau heddiw a'r dyfodol.

Hygyrchedd

Rydym am i'n Hadroddiad Blynyddol fod yn ddefnyddiol a hawdd i bawb ei ddarllen felly mae gennym sawl fersiwn.

Fersiwn hwylus i'w darllen ar y sgrîn

Word Document Fersiwn darllenydd sgrin: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe Adroddiad Blynyddol 2018/2019 (Word, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Rydym yn croesawu unrhyw gyfraniad at ein meysydd gwaith a hoffem hefyd groesawu syniad ac awgrymiadau ar gyfer ffyrdd eraill o weithio y gallem eu hystyried ar gyfer y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM