Chwilio'r wefan
English
Paper and magnifying glass

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2019/20

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar 2019/20 - ein blwyddyn gyntaf o weithredu a chyflwyno.

Adrodd am les Abertawe

Mae hi'n 2 flynedd ers i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe gyhoeddi ei Gynllun Lles Lleol ym mis Mai 2018.

Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed tuag at yr 'Abertawe a Garem' ac yn ystyried sut rydym wedi rhoi'r egwyddorion datblygu cynaliadwy ar waith a sut y gallem weithio'n well i gyflawni lles yn y dyfodol.

PDF Document Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe 2019 20 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM