Chwilio'r wefan
English

Cyngor Abertawe'n achub adeilad Theatr y Palas

Bydd Cyngor Abertawe'n dod i'r adwy i achub un o drysorau pensaernïol canol y ddinas.

PalaceSept2019

Ni ddefnyddiwyd adeilad hanesyddol a phoblogaidd Theatr y Palas, a fu mewn perchnogaeth breifat ers amser, am dros ddegawd ac mae'n adfeiliedig erbyn hyn.

Heddiw, cymeradwyodd Cabinet y cyngor gynllun i adnewyddu'r adeilad a gwarchod ei ffasâd enwog am ddegawdau i ddod.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Ar ôl sawl mis o waith a thrafodaethau y tu ôl i'r llenni, ein cynllun yw prynu'r adeilad a'i adfywio fel lle swyddfa o safon mawr ei angen, lle manwerthu a lle newydd i'r gymuned ei ddefnyddio.

"Yn ogystal ag achub yr adeilad pensaernïol hwn i'r ddinas, gallwn hefyd helpu i adfywio pen uchaf y Stryd Fawr. Byddai canol y ddinas a'r gymuned leol yn elwa o hyn am flynyddoedd i ddod."

Stori flaenorol

Llun: Adeilad Theatr y Palas yn Abertawe - mis Medi 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM