Chwilio'r wefan
English

Prentisiaethau newydd y cyngor yn creu dyfodol disglair

Mae tîm newydd o brentisiaid wedi dechrau creu dyfodol disglair i'w hunain yng Nghyngor Abertawe.

ApprenticeStarters2019

Bydd 13 o recriwtiaid - dynion a menywod-  yn hyfforddi am bedair blynedd wrth i'r cyngor ddatblygu cenhedlaeth newydd o seiri, plymeriaid, trydanwyr, plastrwyr a phersonél aml-grefft.

Byddant yn gweithio ar brosiectau fel adeiladu ysgolion newydd o safon ac adeiladu tai cyngor ynni effeithlon.

Bydd y prentisiaid yn gweithio ar gynlluniau allweddol fel sicrhau bod cartrefi cyngor presennol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae'r recriwtiaid, sydd dan arweiniad tîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol y cyngor, yn adeiladu ar raglen brentisiaeth y tîm sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi'i gynnal ers 16 o flynyddoedd.

Eleni roedd gan y tîm 346 o ymgeiswyr yn dilyn hysbyseb o'i gyfleoedd. Roedd 13 o recriwtiaid.Erbyn hyn mae'r gwasanaethau adeiladu wedi recriwtio 60 o brentisiaid ers 2016. Mae cydweithwyr y tîm hefyd yn cyflawni amrywiaeth eang o hyfforddiant o safon arall.

Llun: Prentisiaid newydd Cyngor Abertawe o'r chwith, uwch-swyddogion y cyngor, Mark Wade a Nigel Williams, aelodau'r Cabinet, Andrea Lewis, Jen Raynor a Sam Pritchard. Dyma nhw ym Mharc yr Helyg, Gellifedw, lle mae'r cyngor yn adeiladu 16 o dai cyngor newydd ynni effeithlon fforddiadwy.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM