Chwilio'r wefan
English

Cynnydd ar arena ddigidol Abertawe'n tynnu sylw yn Ewrop

​​​​​​​Mae'r prif waith adeiladu a ddechreuwyd ar arena ddigidol Abertawe wedi cyrraedd y penawdau yng ngwledydd Ewrop.

Arena101219

Mae cyfryngau arbenigol ar draws y cyfandir wedi adrodd am y garreg filltir gwerth £135 miliwn sy'n rhan o Gam Un Abertawe Ganolog.

Dechreuodd y prif waith ar y safle ger yr LC a Tesco'r Marina ar 27 Tachwedd. Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am y cynllun.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart: "Mae Abertawe'n tynnu sylw rhyngwladol am yr holl resymau cywir. Mae ein gwaith adfywio'n ddeniadol ac yn ennyn diddordeb ledled y DU ac Ewrop.

"Bydd yn ein helpu i ennyn diddordeb buddsoddwyr sydd am helpu Abertawe i fod yn lle gwell byth i bobl leol, ymwelwyr a busnesau fyw, gweithio a chwarae ynddo."

Adroddodd Property Magazine International, "Bydd y gwaith gwerth £1 biliwn i drawsnewid canol dinas Abertawe'n cymryd cam enfawr ymlaen wrth i'r prif waith i adeiladu un o ddatblygiadau mwyaf blaenllaw'r cynllun adfywio ddechrau ar y safle."

Roedd Across, sef cylchgrawn Ewropeaidd sy'n ymdrin â gwerthu eiddo masnachol, wedi sôn am y cynllun, yn ogystal â chylchgronau eraill megis Fashion United, Property Week, Retail Destination, Access All Areas, Exhibition News, Construction News, Arts Professional a Drapers.

Llun: Sut olwg fydd ar elfen allweddol Gam Un Abertawe Ganolog.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM