Chwilio'r wefan
English

Arron Bevan-John - Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae gan Arron gysylltiad ag 14 o adeiladau cymunedol y cyngor a nifer o grwpiau "cyfeillion". Mae'n rhoi hyfforddiant, cefnogaeth a chyngor o ddydd i ddydd i grwpiau sefydledig a phwyllgorau rheoli gwirfoddol sy'n defnyddio asedau'r cyngor.

Arron Bevan-John - Community development officer

Dyma'r hyn y mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Mae'n rhoi hyfforddiant a chymorth i wirfoddolwyr ac yn cynyddu proffil datblygu a chynnal a chadw cyfleusterau hamdden fforddiadwy yng nghymunedau Abertawe.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Gwasanaethu'r cyhoedd a'r gymuned er mwyn datblygu'r lleoedd rydym yn byw fel y gallwn barhau i'w mwynhau gyda'n gilydd.  Rwy'n mwynhau'r profiadau amrywiol rwy'n eu cael trwy weithio gyda phobl a gweithio iddynt.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor
Mis Medi 2012.

Yn flaenorol
Rwyf wedi gweithio i'r cyngor ers i mi fod yn 18 oed. Gweithiais fel cynorthwy-ydd Ariannu a Gwybodaeth Ysgolion yn yr adran Addysg am flwyddyn cyn i mi ymuno â'r Tîm Gwasanaethau Diwylliannol - a gweithiais hefyd fel Cynorthwy-ydd Addysgu yn un o ysgolion uwchradd Abertawe am dair blynedd cyn hynny.

Lleoliad y ffotograff Canolfan Gymunedol y Clâs, Heol Longview, y Clâs

Wedi'i bweru gan GOSS iCM