Chwilio'r wefan
English

Gwaith yn ystod y pandemig yn sicrhau y bydd golau'n parhau i ddisgleirio ar sêr y llwyfan

Bydd sêr a fydd yn camu ar lwyfan mawreddog yn Abertawe'n disgleirio pan fyddant yn dychwelyd - diolch i'r gwaith allweddol a wnaed yn ystod eu habsenoldeb.

BrangwynLights

Bydd miloedd o breswylwyr Abertawe sy'n mynd i ddigwyddiadau yn lleoliad hanesyddol Neuadd Brangwyn hefyd yn elwa o waith parhaus gan staff y lleoliad.

O ganlyniad i'r pandemig, gorfodwyd y lleoliad i gau dros dro i'r cyhoedd dros y misoedd diwethaf.

Nid yw hynny'n golygu bod tîm y Brangwyn wedi bod yn eistedd yn segur - yn bell ohoni.

Mae tîm o dri o swyddogion Cyngor Abertawe wedi bod yn defnyddio'r cyfnod hwn lle gohiriwyd sioeau, priodasau a chinio tei du dros dro i gynnal gwaith cynnal a chadw ychwanegol ar amrywiaeth o gyfleusterau yng nghyfadeilad y Brangwyn.

Mae goleuadau'r lleoliad yn amrywio o rig theatr fodern uwch-dechnoleg a reolir gan gyfrifiadur i ganhwyllyron 20 troedfedd o uchder gwerthfawr a grëwyd o efydd a gwydr gan grefftwyr medrus iawn yn y 1930au.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM