Chwilio'r wefan
English

Lleoliad hanesyddol yn Abertawe'n cael ei anrhydeddu

Mae un o leoliadau diwylliannol mwyaf poblogaidd Abertawe wedi cael ei anrhydeddu gan y gwasanaeth teithio byd-eang, Tripadvisor

Brangwyn270820

Enwyd Neuadd Brangwyn Abertawe, lleoliad hanesyddol a gynhelir gan Gyngor Abertawe ac sy'n cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau, yn enillydd y wobr 'Traveller's Choice', sy'n golygu ei fod ymysg y 10% o atyniadau gorau'r wefan yn fyd-eang.

Agorodd y lleoliad urddasol dros 85 o flynyddoedd yn ôl, a chynhelir digwyddiadau, cyngherddau, gwyliau, priodasau, ciniawau a seremonïau gwobrwyo yno'n aml.

Ar ôl ailagor yr wythnos diwethaf(sylwer: 24 Awst) i gynnal te prynhawn llwyddiannus ar thema Beauty and the Beast, gallwch bellach gadw lle ar gyfer ciniawau dydd Sul - ac mae staff yn parhau i fonitro canllawiau'r llywodraeth yn agos er mwyn defnyddio'r lleoliad at ddibenion eraill wrth i gyfyngiadau coronafeirws gael eu llacio'n raddol.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae gwobr Tripadvisor yn gyflawniad mawr i holl dîm Neuadd Brangwyn, gan gynnwys ein partner arlwyo, JR Events and Catering, a'n timau rheoli, blaen tŷ a thechnegol.  

"Mae ganddynt enw da iawn am roi croeso cynnes a chyfleusterau o'r radd flaenaf felly nid yw'n syndod i ni bod y  gwasanaeth ar-lein hwn yn ei ystyried yn lleoliad mor arbennig. 

"Mae Neuadd Brangwyn wedi'i gadw mewn cyflwr ardderchog yn barod ar gyfer y dyfodol pan fydd hi'n ddiogel i agor yn llawnach i'r cyhoedd. 

"Hoffwn ddiolch i'r holl dîm am eu hymdrechion parhaus i sicrhau bod y lleoliad yn parhau i fod yn boblogaidd ymhlith ein cwsmeriaid." 

Roedd adolygiadau Tripadvisor cyn y cyfnod dan gyfyngiadau symud yn cynnwys: 

  • "Lleoliad gwych ar gyfer y sioe hon (G4 Christmas), acwsteg ardderchog. Mae staff y Brangwyn yn groesawgar, yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar iawn er mwyn sicrhau profiad gwych."Teresa A 
  • "Des i yma gyda ffrindiau i weld y gyngerdd A Country Night in Nashville. Mae'r llawr yn fawr ac yn wastad, ac roedd yr acwsteg yn dda iawn. Roeddem yn eistedd yn y drydedd res, a oedd yn wych. Mae bar ar gael yn ogystal â digon o le i barcio am ddim o gwmpas y Neuadd ar ôl 6pm. Mae bwyty Yummy Gardentua 5 munud i ffwrdd ar droed ac mae'n lle hyfryd i fwyta ymlaen llaw."Richard 
  • "Des i yma ar gyfer taith dywys ychydig ddiwrnodau'n ôl, lle cawsom hanes yr adeilad a'r muriau. Cipolwg hynod ddiddorol i hanes yr adeilad, gydag arweinydd gwybodus iawn a doniol, a wnaeth ein diddanu'n fawr drwy gydol y daith." Toydog16r 

Mae miloedd o breswylwyr ac ymwelwyr yn mynd i amrywiaeth o ddigwyddiadau yn Neuadd Brangwyn bob blwyddyn. Yn ogystal â'r brif Neuadd, mae gan y lleoliad amrywiaeth o ystafelloedd o bob maint a math sy'n addas ar gyfer bron pob digwyddiad. Mae'n un o'r lleoedd diwylliannol ac adloniant mwyaf hyblyg Abertawe.

Rhagor: www.brangwyn.co.uk/cy/ a www.bit.ly/BrangwynTripAdvisor

Wedi'i bweru gan GOSS iCM