Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn gweithredu ar ddymuniadau amrywiol y cyhoedd i ystyried y defnydd o safleoedd arfordirol yn y dyfodol

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe ar fin ystyried amrywiaeth eang o syniadau cyhoeddus am sut y dylai sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor gael eu defnyddio yn y modd gorau yn y dyfodol.

SkettyLaneCarPark

Mynegwyd amrywiaeth eang o farn gan gannoedd o bobl a sefydliadau a ymatebodd i ymarfer ymgynghori'r cyngor yn ystod haf 2019.

Ar 9 Ionawr bydd cabinet rheoli'r cyngor yn ystyried y farn amrywiol ac yn sefydlu proses i ystyried ymhellach y defnydd o'r lleoliadau hyn yn y dyfodol.

Caiff y cabinet ei argymell i gymryd y camau gweithredu hyn:

  • Tir ar ochr y Mwmbwls o'r West Cross Inn - yw'r datblygiad hwn yn cael ei ystyried mwyach.
  • Tir o gwmpas y ramp sglefrfyrddio, West Cross - caiff parc sglefrio newydd a gynigwyd gan Gyngor Cymuned y Mwmbwls ei chefnogi gan rai yn ardal y cyngor cymunedol; dylai'r Cyngor Cymuned ymgymryd â diwydrwydd dyladwy pellach ac ystyried lleoliadau eraill er mwyn ceisio canfod ai dyma yw'r lleoliad mwyaf addas ar gyfer yr ardal hon.
  • Lido Blackpill - ymchwilio ymhellach, edrych ar friffiau dylunio posib.
  • Maes parcio Lôn Sgeti - ymchwilio ymhellach, edrych ar friffiau dylunio posib.
  • Caiff cyrtiau tenis Langland eu rheoli gan Gyngor Abertawe o hyd - i'w hysbysebu fel 'ar werth' neu 'ar osod ar brydles hir' a bydd unrhyw ddatblygwr yn darparu cyfleusterau masnachol, hamdden a thoiledau chyhoeddus.

Rhagor o wybodaeth: Adroddiadau'r Cabinet

Wedi'i bweru gan GOSS iCM