Chwilio'r wefan
English

Carole Billingham a Stella - Llyfrgellydd Plant ac Ieuenctid a chi Therapi Anifeiliaid Anwes (PAT)

Mae Carole yn prynu llyfrau ar gyfer adran plant pob llyfrgell gyhoeddus Cyngor Abertawe.

Carole Billingham (libraries)

Mae hi'n ymweld ag ysgolion ac yn cysylltu â sefydliadau partner yn y gwasanaethau plant a hi yw'r cydlynydd ar gyfer Dechrau Da Abertawe, sy'n gynllun sy'n annog rhieni i fwynhau darllen llyfrau gyda'u plant ifanc. Mae presenoldeb Stella yn helpu i annog y plant i ddarllen.

Dyma'r hyn y mae Carole yn ei ddweud am eu rolau:

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Fy nod yw annog y plant i ddarllen er pleser; gall hyn effeithio'n ddramatig ar eu deilliannau addysgol a'u symudedd cymdeithasol yn y dyfodol. Gellir annog plant i wneud hyn dim ond drwy roi'r mathau o lyfrau sydd o ddiddordeb iddynt, gan danio eu brwdfrydedd am ddarllen a llyfrau.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae Stella yn gi Therapi Anifeiliaid Anwes (PAT) cymwys ac rwyf wedi ei hyfforddi i fod yn gi y gellir darllen iddi (Read2Dog). Byddwn yn ymweld â llyfrgelloedd lle mae plant, sydd yn aml yn dod o grwpiau Cyfleuster Addysgu Arbenigol, yn edrych ymlaen at ddarllen iddi. Mae hyn yn gwella'u hunan-barch, yn annog lleferydd ac yn ysbrydoli pawb i gael hwyl. Mae presenoldeb ci PAT yn golygu y gall plant deimlo llai o straen, fod yn llai hunanymwybodol a theimlo'n fwy hyderus gan fod anifeiliaid yn anfeirniadol. 

Pryd y dechreuont weithio i'r cyngor
Carole - 43 o flynyddoedd yn ôl; Stella - 2 flynedd yn ôl.

Yn flaenorol
Carole - ysgol; Stella - ci bach drygionus.

Lleoliad y llun Llyfrgell Ganolog Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM