Chwilio'r wefan
English

Caniatâd wedi'i roi i adeiladu neuadd eglwys newydd yng nghanol y ddinas

Mae caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer cyfleuster cymunedol newydd yng nghanol safle adfywio pwysig yn Abertawe.

ChurchHall280820

Bydd yr adeilad drws nesaf i Eglwys Dewi Sant - un o adeiladau hanesyddol allweddol canol y ddinas - yn darparu cyfleusterau neuadd eglwys newydd yn ogystal â chaffi cyhoeddus neu stiwdio ddarlledu.

Caiff ei adeiladu yn agos i Lys Dewi Sant, neuadd bresennol yr eglwys sy'n cael ei dymchwel fel rhan o gynlluniau trawsnewid Abertawe Ganolog.

Bydd neuadd newydd Eglwys Dewi Sant - gyda sgwâr cyhoeddus, tirlunio a lle i barcio beiciau - tua dwy funud ar droed o'r arena dan do â lle i 3,500 o bobl sy'n cael ei hadeiladu fel rhan o brosiect Abertawe Ganolog - Cam Un, sy'n werth £135m.

Bydd datblygiadau eraill gerllaw yn cynnwys unedau manwerthu, masnachol a swyddfeydd, cartrefi, maes parcio, gwesty a phont lydan newydd i gerddwyr ar draws Heol Ystumllwynarth.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd yr adeilad newydd o safon hwn mewn lleoliad allweddol yn ardal ddatblygu Abertawe Ganolog."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM