Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2019

Dinas a Sir Abertawe.

Y cyngor i fuddsoddi mwy o arian mewn ysgolion a gofal cymdeithasol

Bydd Cyngor Abertawe'n ariannu codiad cyflog athrawon eleni'n llawn ac yn buddsoddi miliynau o bunnoedd sy'n angenrheidiol ar gyfer gofal cymdeithasol, yn ôl cynigion cyllidebol a gyhoeddwyd heddiw, er gwaethaf toriadau parhaus i arian llywodraeth leol.

Croeso logo image

Gwledd i'r rheiny sy'n dwlu ar gerddoriaeth fyw ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd y rheiny a fydd yn dathlu Dydd Miwsig Cymru ar draws y wlad ddydd Gwener (8 Chwefror) yn cael cyfle arall i fwynhau cerddoriaeth fyw bythefnos ar ôl y digwyddiad.

Guildhall

Newidiadau i Dreth y Cyngor yn destun ymgynghoriad posib

Gellid newid biliau Treth y Cyngor yn Abertawe i'w gwneud yn decach drwy ofyn i'r rhai â mwy nag un cartref gyfrannu mwy.

Bishop_Vaughan_TEN

Disgyblion wedi'u henwebu ar gyfer gwobr am ymgyrch gwrth-fwlio

Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yn Abertawe'n gwybod bod wyneb cyfeillgar i droi ato bob amser os byddan nhw neu ddisgybl arall yn cael ei fwlio.

Caswell Bay

Cynllun i uwchraddio darn ysblennydd o Lwybr Arfordir Cymru

Caiff darn o un o'r llwybrau cerdded gorau yng Nghymru ei uwchraddio erbyn yr haf er mwyn gwneud gogoniant Gŵyr yn fwy hygyrch byth.

Llwynderw_Estyn

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar sy'n canolbwyntio ar ddisgyblion

Mae ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe wedi cael ei chanmol am les ei disgyblion a'u hymagwedd at ddysgu

KarenMacKinnon

Arbenigwr celf rhyngwladol i gymryd yr awenau yn y Glynn Vivian

Yr arbenigwr celfyddydau clodwiw, Karen MacKinnon, yw curadur newydd oriel gelf glodfawr y Glynn Vivan yn Abertawe.

SwanseaCanal

Hwb ariannol enfawr i drawsnewid Camlas Tawe

Cadarnhawyd cyllid gwerth dros £320,000 i adfywio camlas hanesyddol Tawe i fod yn gyrchfan pwysig i ymwelwyr.

GreenInfraFeb2019

Y cyhoedd yn cael dweud eu dweud am ddyfodol gwyrdd canol dinas Abertawe

Bydd pobl Abertawe'n cael dweud eu dweud ynghylch sut gall natur wella eu dinas.

PenderynFuture

Cam mawr ymlaen ar gyfer safle treftadaeth Abertawe

Mae cynlluniau i adfywio un o hen gadarnleoedd diwydiannol Abertawe wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Translation Required: Principal contractor appointed to deliver £120m Swansea Central Phase One

Translation Required: One of the UK's most respected contractors is to help deliver the £120m Swansea Central Phase One transformation.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM