Chwilio'r wefan
English

Llys yn agor yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe

Mae ystafell lys dros dro wedi'i sefydlu yn siambr y cyngor yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe.

CivicCourtOpens

Daw ar gais y Weinyddiaeth Gyfiawnder fel rhan o ddatrysiad i helpu system y llysoedd i ymateb i'r pandemig.

Mae swyddogion Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi wedi bod yn gweithio gyda swyddogion Cyngor Abertawe i wneud y trefniadau newydd. Ymwelodd yr Arglwydd Faer Mark Child â'r cyfleuster newydd i nodi ei agoriad.

Meddai'r Cynghorydd David Hopkins, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Gyflawni a Gweithrediadau, "Rwy'n falch o weld bod y cyngor a gwasanaeth y llysoedd wedi gallu cydweithio i gytuno ar y trefniant hwn.

"Mae'n hanfodol bod asiantaethau'n cydweithio'n effeithiol yn y modd hwn, yn enwedig mewn cyfnodau heriol fel hyn.

"Mae hefyd yn golygu bod y cyngor yn ennill incwm rhentu newydd, pwysig a fydd yn ein helpu i barhau i gyflwyno gwasanaethau lleol o'r ansawdd gorau."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM