Chwilio'r wefan
English
Sign post

Coronafeirws - Cadw mewn cysylltiad ac aros yn wybodus

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhywun i siarad â nhw arnoch chi, dylech allu gwneud hynny.

Mae siarad â phobl sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel a gallwch ymddiried ynddo yn bwysig.

Os gallwch, siaradwch ag oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo gartref. Os nad yw hyn yn bosibl, peidiwch â phoeni. Mae llawer o fannau diogel lle gallwch siarad ar-lein neu dros y ffôn gydag oedolion dibynadwy sy'n gyfrifol am helpu plant a phobl ifanc pan fydd angen hynny arnynt.

Nid oes angen i chi deimlo'n nerfus, mae angen rhywun i ni gyd siarad gyda, gofyn cwestiynau a chael y wybodaeth sydd ei hangen arnom i fod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

Er bod cyfyngiadau, mae yna ddigonedd o ffyrdd i sgwrsio, gofyn cwestiynau a cheisio cyngor. Rydym yma i helpu lle y gallwn, gyda phryderon neu gwestiynau sydd gennych - nid oes unrhyw fater yn rhy fawr nac yn rhy fach a byddwn bob amser yn ceisio helpu.

 

Mae llawer o wasanaethau yn dal i redeg i wneud yn siŵr bod pobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau yn gallu bod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel, a chael yr hyn sydd ei angen arnom. Mae'n dal yn bosib i chi gysylltu â'r Cyngor i gael y pethau sydd eu hangen arnoch. Mae gwybodaeth am sut i gysylltu â gwasanaethau'r cyngor a'r hyn sydd ar gael ar https://www.swansea.gov.uk/covid19councilservices

 

Edrychwch ar Ysgol Rithwir Abertawe am wybodaeth a all eich helpu gyda phethau i'w gwneud, helpu gyda addysgu ac astudio gartref a hefyd gwybodaeth bellach am ble i fynd am fwy o gymorth  https://swanseavirtualschool.org/

 

Mae ganddi hwb gwybodaeth y tîm hawliau plant gydag amrywiaeth o wybodaeth ar sut y gall plant a phobl ifanc "fod yn chi, fod yn wych" yn ystod Covid-19.

Yn ogystal, ceir manylion am wasanaethau cymorth/atal teuluoedd a ddarperir gan sefydliadau ar wahân i'r cyngor a'r math o gymorth y maent yn ei ddarparu ar hyn o bryd.

 

Mae Info-Nation  yn cynnig amrywiaeth o wybodaeth a chymorth.

Mae'r siop un-stop ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn darparu adnoddau, cefnogaeth a chyngor hanfodol iddynt hwy a'u teuluoedd.

Fel rhan o'i ymgyrch #Stayconnected ar gyfer pob person ifanc sy'n byw yn Abertawe, mae Info-Nation hefyd yn cynnig sesiwn galw heibio digidol dyddiol bob dydd o'r wythnos, rhwng 2pm a 4pm. Mae'n agored i unrhyw bobl ifanc sy'n byw yn Abertawe.

Edrychwch ar https://www.info-Nation.org.uk/

I gysylltu ewch i https://www.Facebook.com/infonationswansea  neu  https://www.Instagram.com/info_nation_swansea  neu  Info-Nation@swansea.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM