Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - Cymorth i blant a phobl ifanc

Manylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn ystod Coronafeirws (Covid-19) i'w helpu i reoli bywyd yn ystod y pandemig a'r cyfyngiadau.

Mae Covid-19 yn effeithio ar bob un ohonom ym mhob math o ffyrdd ac er y bu'n rhaid i wasanaethau newid ffurf a chanolbwynt, rydym am roi gwybod i blant a phobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol bod cymorth ar gael.

Fel rhan o'i ymgyrch #ArosMewnCysylltiad ar gyfer yr holl bobl ifanc sy'n byw yn Abertawe, bydd y tudalennau hyn yn tynnu sylw at ystod eang o wasanaethau emosiynol a lles, llinellau cymorth a chymorth i ddiwallu beth bynnag fo'r pryder neu'r angen sy'n codi.

Waeth beth fo'r cwestiwn neu'r pryder, waeth pa mor wirion neu ddibwys y gallai ymddangos i rai, mae'n ymwneud â helpu plant a phobl ifanc i ddelio â'r hyn sy'n bwysig a'r hyn sy'n digwydd iddynt.

Coronafeirws - Cadw mewn cysylltiad ac aros yn wybodus

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhywun i siarad â nhw arnoch chi, dylech allu gwneud hynny.

Cymorth a chyngor ychwanegol i blant a phobl ifanc

Cefnogi lles seicolegol plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ystod Coronavirus.

Cadw'n ddiogel - blant i phobl ifanc

Os ydych yn poeni am ddiogelwch plentyn neu berson ifanc, mae gwasanaethau ar gael drwy gydol y pandemig.

Gweithgareddau'r blynyddoedd cynnar

Mae llawer o'r gweithgareddau rydym wedi'u hargymell yn addas i bob oedran, ond os ydych chi'n chwilio am rywbeth ar gyfer eich plant dan oed ysgol, rhowch gynnig ar rai o'r syniadau hyn.

Gweithgareddau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, efallai y byddwch yn gweld y cyfnod hwn yn y tŷ'n heriol. Mae llawer o syniadau sy'n addas i bawb yn y gweithgareddau eraill ond efallai y bydd angen cefnogaeth ychwanegol arnoch weithiau.