Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Gofal Cymunedol
Rhif y swydd: PE.66627
Cyflog: £18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata)
Disgrifiad swydd: PDF Document Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (PE.66627x4) (PDF, 523KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.66627

Dyddiad cau: 5.00pm, 31 Gorffennaf 2019

Mwy o wybodaeth

Ydych chi wedi meddwl am swydd mewn Gofal Cymdeithasol?

Ydych chi am deimlo'n werthfawr a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl?

Allech chi fod yn un o'n gweithwyr gofal gorau

Os ydych chi'n:

 • Gwrtais
 • Caredig
 • Tosturiol
 • Ar wahân
 • Gonest
 • Dibynadwy 
 • Claf 
 • Gwydn 
 • Datryswr problemau    

Ac os oes gennych chi:

 • Olwg aeddfed
 • Empathi/sensitifrwydd i anghenion eraill
 • Moeseg cyfathrebu gref
 • Profiad o weithio gyda phobl a/neu'n gofalu am rywun (perthynas neu gyfaill er enghraifft)
 • Mynediad i gerbyd ar gyfer gwaith

Yna efallai mai CHI yw'r person yr ydym yn chwilio amdano.

Fel cyflogwr awdurdod lleol, rydym yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o gynefino, cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol parhaus, ac mae gennym strwythurau cefnogi cryf yn eu lle gyda chyfarfodydd tîm rheolaidd a chymorth fesul un.

Mae gennym ni amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr. Rydym yn cynnig nifer hael o ddiwrnodau gwyliau, cynllun pensiwn deniadol, a byddwn yn talu milltiroedd ar 45c y filltir.

Rydym yn gweithredu patrwm shifft sefydlog (28 awr yr wythnos ar gyfartaledd)
(4 x 7a.m. - 1.30p.m., 2 bant, 4 x 7a.m. - 1.30 p.m., 2 bant, 4 x 4.00p.m. - 10.30p.m., 2 bant)

Mae cyfleoedd ar gael ym mhob ardal ar draws Abertawe (gan gynnwys Gŵyr a Mawr).

I ymuno â'n tîm, gwnewch gais ar-lein nawr neu gofynnwch am gopi o'n ffurflen gais trwy ffonio 01792 530788.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM