Chwilio'r wefan
English

Parcio ceir a Cyfeiriadau i'r Theatr

Sut i gyrraedd.

Parcio ceir

Mae maes parcio aml-lawr y Cwadrant ar gael at ddefnydd y rheiny sy'n dod i'r theatr.   Rhowch ddigon o amser cyn y sioe i barcio.

Maes Parcio Aml-lawr y Cwadrant, Stryd Wellington, SA1 3QR

Ceir hefyd maes parcio awyr agored talu ac arddangos yn Stryd Singleton o flaen y theatr, sydd â nifer prin o leoedd.

Ceir manylion holl feysydd parcio canol y ddinas a map isod.

Meysydd parcio canol y ddinas

Mewn car

O'r dwyrain

Teithiwch tuag at Abertawe ar hyd yr M4 gan adael y draffordd ar gyffordd 42 i gyfeiriad Abertawe (arwydd Llanelli, Abertawe)

Trowch i'r chwith i fynd ar yr A483 (Ffordd Fabian), (arwydd Abertawe)

Wrth y goleuadau traffig (Pont Parc Tawe) ewch ymlaen ar yr A4067, arwydd ar gyfer Gŵyr (byddwch yn mynd heibio Sainsburys ar y chwith) a dilynwch yr arwyddion ar gyfer canol y ddinas.

Cymerwch y lôn ar yr ochr dde (gan fynd heibio Tesco ar eich ochr dde) a throwch i'r dde wrth y goleuadau traffig ar Ffordd y Gorllewin.

Byddwch wedi cyrraedd Theatr y Grand Abertawe.

O'r gorllewin

Wrth gylchfan cyffordd 49 yr M4, cymerwch y 3ydd allanfa i fynd ar yr M4, arwydd Caerdydd, Abertawe, Llanelli.

Gadewch yr M4 ar gyffordd 47, cymerwch y 4ydd allanfa wrth y cylchfan i fynd ar yr A483 (arwydd Gorllewin Abertawe)

Wrth y cylchfan, cymerwch yr allanfa 1af, arwydd Abertawe

Wrth y signalau traffig, ewch yn eich blaen ar yr A483, arwydd Canol y Ddinas

Wrth y cylchfan, cymerwch yr 2il allanfa (canol y ddinas)

Wrth y cylchfan nesaf, cymerwch y 3ydd allanfa (canol y ddinas)

Arhoswch yn y lôn ar yr ochr dde ac wrth y goleuadau traffig, trowch i'r dde i fynd ar yr A118, arwydd Canol y Ddinas.

Wrth y signalau traffig, ewch yn eich blaen i Stryd y Berllan (B4290)

Wrth y signalau traffig, ewch tua'r dde i fynd ar Ffordd y Brenin

Arhoswch yn y lôn ar yr ochr chwith ac ewch yn syth ymlaen (arwydd Gŵyr)

Trowch i'r chwith i Stryd Dilwyn

Ewch tua'r chwith i Stryd Singleton

Byddwch wedi cyrraedd Theatr y Grand

 

Ar y Trên

Mae gorsaf drenau Abertawe ar y Stryd Fawr. Oddi yma, ceir gwasanaeth bws rheolaidd i Orsaf Fysus y Cwadrant gerllaw'r Theatr. Fel arall, cerddwch heibio Gwesty'r Grand, i lawr y Stryd Fawr, bydd siop Argos ar y chwith, nes i chi gyrraedd y castell ar y chwith a Sgwâr y Castell ar y dde. Yma, croeswch y ffordd a cherddwch i lawr ochr dde Sgwâr y Castell i Stryd Rhydychen rhwng McDonalds a BHS, ac ewch yn eich blaen nes i chi gyrraedd tafarn o'r enw'r Eli Jenkins. Yma trowch i'r chwith, a chyda'r orsaf fysus a siop Wilkinson's o'ch blaen, trowch i'r dde wrth y groesffordd er mwyn cyrraedd y theatr.

Am bob ymholiad am drenau, ffoniwch 08457 484950. 

Ar fws neu goets

Mae prif orsaf fysus Abertawe mewn lleoliad cyfleus y tu ôl i'r theatr.

Am bob ymholiad am fysus neu goetsis, ffoniwch Ymholiadau Amserlenni - 0870 608 2 608

Parcio a Theithio

(Addas ar gyfer perfformiadau prynhawn yn unig)

Ar gael o Landŵr (man gollwng - Ffordd y Gorllewin - taith 2 funud ar droed i'r theatr), Ffordd Fabian (man gollwng - Eglwys y Santes Fair - taith 10 munud ar droed i'r theatr)  

I gael gwybodaeth am Barcio a Theithio Abertawe, ewch i Parcio a Theithio

Wedi'i bweru gan GOSS iCM