Chwilio'r wefan

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019

Mae etholiad cyffredinol nesaf Senedd y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019.

Os ydych am ddweud eich dweud yn yr etholiad cyffredinol, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Hysbysiadau

Yn y rhan hon gallwch lawrlwytho'r holl hysbysiadau swyddogol sy'n ymwneud ag Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU.

Gwybodaeth am yr etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019

Mae Senedd y DU yn cynrychioli pobl y Deyrnas Unedig. Mae'n gwneud penderfyniadau ac yn pasio cyfreithiau am nifer o faterion sy'n effeithio arnoch.

Amserlen yr Etholiad

Amserlen sy'n nodi'r dyddiadau allweddol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019.

Sut ydw i'n gallu pleidleisio?

Mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych eisoes ar y gofrestr etholiadol gallwch gofrestru hyd at dydd Llun 26 Tachwedd, 2019.

Ymgeiswyr ac asiantau

Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am ymgeiswyr ac asiantau, gan gynnwys pecynnau enwebu ar gyfer pob etholaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM