Chwilio'r wefan
English

Amserlen yr Etholiad

Amserlen sy'n nodi'r dyddiadau allweddol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019.

Digwyddiad

Dyddiad

Diddymiad y Senedd

Dydd Mercher 6 Tachwedd

Derbyn gwrit

Dydd Iau 7 Tachwedd

Cyhoeddi hysbysiad etholiad

Dydd Gwener 8 Tachwedd

Cyflwyno'r papurau enwebu

Dydd Llun 11 Tachwedd - dydd Iau, 14 Tachwedd

(10am - 4pm)

Terfyn amser ar gyfer tynnu enwebiadau yn ôl

4pm dydd Iau 14 Tachwedd

Dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod am benodi asiant etholiadol

4pm dydd Iau 14 Tachwedd

Cyflwyno gwrthwynebiadau i bapurau enwebu

Rhwng 10am a 12 ganol dydd, ddydd Iau 14 Tachwedd, gellir cyflwyno gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi dod i law

 

Rhwng 12 ganol dydd a 5pm, ddydd Iau 11 Mai, gellir cyflwyno gwrthwynebiadau i enwebiadau sydd wedi dod i law ar ôl 4pm, dydd Mercher 13 Tachwedd yn unig.

Cyhoeddi datganiad am y bobl a enwebwyd, gan gynnwys hysbysiad o etholiad a lleoliadau gorsafoedd pleidleisio

Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau: 5pm ddydd Iau 14 Tachwedd

Gwrthwynebiad(au) a dderbynnir: nid cyn gwaredu gwrthwynebiad(au) ond erbyn 4pm ddydd Gwener 15 Tachwedd fan bellaf

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru

dydd Mawrth 26 Tachwedd

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau pleidlais drwy'r post a phleidlais bost drwy ddirprwy newydd, ac i newid pleidleisiau drwy'r post neu bleidleisiau post drwy ddirprwy presennol.

5pm dydd Mawrth 26 Tachwedd

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidlais bost drwy ddirprwy na phleidlais frys drwy ddirprwy)

5pm dydd Mercher 4 Rhagfyr
Terfyn amser ar gyfer rhoi gwybod am benodi asiantiaid pleidleisio a chyfrif

Dydd Iau 5 Rhagfyr

Dyddiad cyntaf pan all etholwyr wneud cais am bleidlais drwy'r post newydd yn lle un a gollwyd

Dydd Gwener 6 Rhagfyr

Dyddiad cau ar gyfer hysbysiad o benodi is-asiantiaid

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr

Diwrnod pleidleisio

Dydd Iau 12 Rhagfyr
Y tro olaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais drwy'r post newydd yn lle un sydd wedi'i difetha neu'i cholli

5pm dydd Iau 12 Rhagfyr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau pleidlais frys drwy ddirprwy

5pm dydd Iau 12 Rhagfyr

Y tro olaf ar gyfer newid y gofrestr o ganlyniad i gamgymeriad clercol neu apêl llys

9pm dydd Iau 12 Rhagfyr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM