Chwilio'r wefan
 • A i Y

Ff

 • Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

  Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

 • Diogelwch ffyrdd

  Mae nifer o gyrsiau ar gael i helpu i wella eich diogelwch ar y ffordd os ydych chi'n yrrwr, yn gerddwr neu'n seiclwr.

 • Ffyrdd y Gaeaf a Graeanu

  I helpu i wella amodau gyrru, rydym yn graeanu'r ffyrdd pan ddisgwylir i dymheredd arwyneb y ffordd ddisgyn o dan sero gradd a phan fydd y ffordd yn llaith.

 • Gwylio ffyrdd

  Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM