Chwilio'r wefan
English

Cefnogwyr y banc bwyd ymhlith gwirfoddolwyr hanfodol

Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr gweithgar yn helpu pobl ddiamddiffyn ar draws ardal Gorseinon a Chasllwchwr drwy'r pandemig.

Maent yn cynnwys y rheini sy'n helpu Hwb Bwyd Gorseinon a Llwchwr, y rheini sy'n helpu sefydliadau o'r fath yn ariannol a'r rheini sy'n casglu presgripsiynau a siopa hanfodol i unigolion.

Meddai Ronan Ruddy, Uwch-gydlynydd Ardal Leol y cyngor ar gyfer Gorseinon, Pontybrenin, Pentre'r Ardd a Phenyrheol, "Mae wedi bod yn wych gweld nifer y bobl sydd wedi gwirfoddoli i helpu eu cymdogion yn ystod yr argyfwng.

"Fel Cydlynwyr Ardaloedd Lleol ar draws Abertawe, un rhan yn unig ydyn ni o'r ymateb cymunedol ar draws y ddinas, ond rydym mewn sefyllfa dda i gysylltu'r rheini y mae angen help arnynt â'r rheini sy'n cynnig help.

"P'un a oedd hynny drwy siopa, casglu presgripsiynau, darparu blychau bwyd brys neu alwadau lles, rydym yn ddiolchgar am waith anhunanol aelodau'r gymuned sydd wedi helpu i leddfu rhai o ganlyniadau gwaethaf y pandemig byd-eang hwn."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM