Chwilio'r wefan
English

Y cynnydd ymhlith ymwelwyr â chanol dinas Abertawe ymysg yr uchaf yn y DU

Mae'r cynnydd a gafwyd yn nifer yr ymwelwyr a'r gweithwyr sydd wedi dod i ganol dinas Abertawe yn yr ychydig wythnosau diwethaf ymysg yr uchaf a welwyd yn y DU.

Mae'r lleoliad yn y 10 uchaf mewn sawl tabl cynghrair o ganol dinasoedd sy'n denu ymwelwyr a gweithwyr yn eu hôl wrth i gyfyngiadau symud coronafeirws gael eu llacio'n raddol.

Dengys ystadegau mai Abertawe yw'r ddinas fwyaf llwyddiannus yng Nghymru o ran denu pobl yn eu hôl.

Yn ystod wythnos gyntaf mis Awst yng nghanol y ddinas, gwelwyd y canlynol:

  • Cynnydd o 26% yn nifer y bobl o wythnos i wythnos (cyfartaledd o 11% ar gyfer y DU)
  • Cynnydd o 19% yn nifer yr ymwelwyr o ddydd Llun i ddydd Mercher (cyfartaledd o 8% ar gyfer y DU)
  • Cynnydd o 5% yn nifer y gweithwyr a ddychwelodd i swyddfeydd yng nghanol y ddinas (cyfartaledd o 0% ar gyfer y DU)

Mae'r data - gan felin drafod Centre for Cities - yn datgelu bod y cynllun Estyn Llaw Drwy Fwyta Allan yn helpu'r stryd fawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM