Chwilio'r wefan
English

Mae'n amser canolbwyntio ar y dyfodol - drwy anfon cerdyn post

Mae'r pandemig wedi golygu bod llai o gardiau post wedi cael eu hanfon - ond mae Abertawe ar fin newid hynny.

GVpostcards

Gan fod gwyliau wedi'u canslo, eu gohirio neu eu haildrefnu, roedd y tîm yn Oriel Gelf Glynn Vivian wedi dechrau meddwl am syniadau.

A nawr maen nhw'n gofyn i bobl anfon "cardiau post i'r dyfodol".

Byddant yn cynnwys darluniau, cerddi, ysgrifennu, paentiadau, gwaith collage neu ffotograffau.

Dylai pob un ohonyn nhw ganolbwyntio ar y dyfodol. Er enghraifft - beth yw'ch breuddwydion? Pa newidiadau rydych chi'n dychmygu fydd yn digwydd? Pa heriau byddwn yn eu hwynebu? Pa fath o fyd y gallen ni'i greu gyda'n gilydd?

Bydd llawer o'r rhai a gyflwynir yn cael eu harddangos yn yr oriel pan fydd yn ailagor. Yna cânt eu harddangos fel rhan o Gasgliad yr Oriel i atgoffa pobl o'r adeg hon am genedlaethau i ddod.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM