Chwilio'r wefan
English

Staff yr oriel yn cynllunio gweithgareddau crefft i helpu plant drwy'r pandemig

Bydd plant o bob rhan o Abertawe'n cael chwe wythnos o haf artistig diolch i oriel yn y ddinas.

Mae'r tîm yn Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe wedi llunio llyfryn o weithgareddau creadigol.

Maen nhw'n cynnwys gwneud toes modelu gyda blawd, halen ac olew coginio. Mae eraill yn cynnwys gwneud tŷ model o gardbord gwastraff a chreu helmed gofodwr gyda balŵn, papur sgrap, potiau plastig a ffoil tun.

Mae'r llyfryn ar gael i'w lawrlwytho yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hefyd wedi cael ei gyfieithu i Arabeg a Mandarin.

Maen nhw ar gael i'w gweld ar-lein neu i'w lawrlwytho ac mae staff yr oriel wedi cynnwys copïau printiedig mewn pecynnau celf a ddosbarthwyd ganddyn nhw, gyda help athrawon ysgol, i deuluoedd diamddiffyn ar draws y gymuned.

Mae pecynnau celf eraill wedi mynd i grŵp ieuenctid y YMCA, teuluoedd lleol a theuluoedd ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM