Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2019

Sports_barn

Gall y gymuned weld cynlluniau ysgubor chwaraeon

Bydd disgyblion, staff a'r gymuned ehangach yn gallu cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau ar gyfer hwb chwaraeon a chymunedol o'r radd flaenaf ar ochr ddwyreiniol Abertawe yn ystod digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ddydd Llun.

Wales National Pool Swansea

Cyrsiau achub bywyd yn agor drysau i fyd o gyfleoedd

Cynhelir cyrsiau achub bywyd sy'n rhoi'r sgiliau achub bywyd hanfodol i bobl ac sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir ledled y byd ym Mhwll Cenedlaethol Cymru'r haf hwn.

BrynTawe_Estyn

Disgyblion yn cyfrannu'n eithriadol at fywyd mewn ysgol gyfun Gymraeg

Mae arolygwyr wedi nodi bod disgyblion yn cyfrannu'n eithriadol at fywyd mewn ysgol gyfun Gymraeg yn Abertawe a'u bod nhw, yn ogystal â'r staff a'r gymuned ehangach, yn amlwg yn hynod falch o'u hysgol.

HanifMiah

Perchennog busnes o Abertawe i ddiolch i EUB Tywysog Cymru

Bydd dyn o Abertawe a lwyddodd i newid ei fywyd gyda chymorth Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru yn cwrdd â Thywysog Cymru ar 3 Gorffennaf.

PowerhouseJuly2019

Proses chwilio am arbenigwr adeiladu i helpu i drawsnewid gwaith copr wedi dechrau

Chwilir am fusnes o'r radd flaenaf i ymgymryd â gwaith adeiladu hanfodol i adfywio hen ardal ddiwydiannol yn ne Cymru.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view).

Newidiadau i'r ffyrdd yng nghanol y ddinas y penwythnos hwn

Bydd modurwyr yn Abertawe'n elwa o ddau welliant i ffyrdd canol y ddinas y penwythnos hwn wrth i Sioe Awyr Cymru gael ei chynnal.

DigiEvent

Digwyddiad digidol yn rhoi neges gadarnhaol i'r rhai sy'n chwilio am waith

Rhoddwyd blas ar y diwydiant technoleg a digidol i bobl sy'n chwilio am waith yn ystod digwyddiad arbennig yn Abertawe.

Townhill_Swansea50

Disgyblion yn camu nôl mewn amser ar gyfer 50 mlwyddiant y ddinas

Mae disgyblion mewn ysgol yn Abertawe wedi bod yn dysgu sut fywyd oedd gan fyfyrwyr ifanc 50 mlynedd yn ôl.

Basculebridge

Gwaith adfer yn bont i'r dyfodol

Bwriedir i eiliad allweddol o ran diogelu tirnod hanesyddol yn Abertawe gymryd lle ddydd Sul 14 Gorffennaf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Adroddiad yn canmol ymdrechion i drawsnewid bywydau

Mae mentrau beiddgar sydd â'r nod o drawsnewid bywydau pobl yn Abertawe'n dechrau cael effeithiau cadarnhaol ar blant ifanc, pobl ddiamddiffyn a'r henoed yng nghymunedau'r ddinas.

Red Arrows Air Show

Sioe Awyr Cymru yn syfrdanu torfeydd enfawr

Mae Sioe Awyr Cymru wedi dathlu blwyddyn lwyddiannus arall yn Abertawe gyda channoedd ar filoedd o bobl yn ymweld â'r ddinas i fwynhau sioe am ddim fwyaf y wlad.

CliveLloyd090719

Cronfa Bensiwn yn dechrau lleihau ei hôl troed carbon ar ôl trosglwyddo £0.5bn

Mae un o gronfeydd pensiwn llywodraeth leol mwyaf Cymru wedi dechrau lleihau ei hôl troed carbon trwy leihau cyfanswm yr arian y mae'n ei fuddsoddi mewn cwmnïau gyda dwysedd carbon uchel.

Dinas a Sir Abertawe.

Cynlluniau diweddaraf ar gyfer Stryd y Gwynt newydd i'w hystyried

Mae cynlluniau i ailfodelu un o strydoedd mwyaf poblogaidd Abertawe ar gyfer adloniant yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf.

Arena060818

Hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd i Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Bydd partneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael hwb ariannol gwerth £18 miliwn yn fuan i ddechrau cyllido nifer o brosiectau trawsnewid yn ne-orllewin Cymru.

BasculeLifted

Gwaith adfer yn bont i'r dyfodol

Cynhaliwyd eiliad allweddol o ran diogelu tirnod hanesyddol yn Abertawe ddydd Sul 14 Gorffennaf.

MobilityRepairs

Translation Required: Scooter service scheme could help save hundreds of pounds

Translation Required: A new city centre service has been launched to help Swansea people who own mobility scooters.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM