Chwilio'r wefan
English
Information

Gweithio i Gyngor Abertawe

Chwiliwch am bolisïau a dogfennau sy'n ymwneud â gweithio i Gyngor Abertawe.

Chwilio am bolisïau'r cyngor

Chwilio am ddogfen bolisi sy'n ymwneud â gweithio i'r cyngor.

Chwilio am ddogfen gweithiwr cyngor

Chwiliwch am ddogfen sy'n ymwneud â gweithio i Gyngor Abertawe.

Adroddiad ynghylch y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae angen i ni ddadansoddi data ein gweithlu er mwyn deall a oes bwlch cyflog rhwng y rhywiau o dan reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 ar gyfer cyflogwyr sydd â 250 o weithwyr neu ragor, yn seiliedig ar 'ddyddiad cipolwg'.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM