Chwilio'r wefan
English
High five

Gwobrau Rho 5

Mae Gwobrau Rho5 yn gwobrwyo plant a phobl ifanc mwyaf ysbrydolus Abertawe.

High 5 awards

Llysgennad Rho 5 Leon Britton
Chwaraewr canol cae Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Leol Britton, sy'n arwain Gwobrau Rho 5. 

Meddai Leon, "Dechreuodd Rho 5 gyda'r nod o ddangos pa mor ysbrydolus yw plant a phobl ifanc yn y ddinas hon. Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae eich
enwebiadau yn ein helpu i brofi bod hyn yn wir.

"Trwy ymdrechu i fod y gorau a gweithio'n galed, mae'r plant a'r bobl ifanc sydd wedi'u henwebu yn ysbrydoliaeth i eraill, yn glod iddynt eu hunain, eu cymunedau neu'u hysgolion, ac yn haeddu cydnabyddiaeth.

"Peidiwch â gadael i berson ifanc teilwng rydych chi'n ei adnabod golli'r cyfle."

facebook Facebook/High5AwardsYn agor mewn ffenest newydd 
Twitter #GwobrauRho5

Caiff Gwobrau Rho5 eu trefnu gan Gyngor Abertawe, eu noddi gan Goleg Gŵyr Abertawe, a'u cefnogi gan Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Clwb Rotari Abertawe, Cymdeithas Adeiladu Abertawe, Swyddfa'r Arglwydd Faer, Stenor Environmental Services Ltd, Day's Rental, Tîm Ailgylchu Cyngor Abertawe, LC Abertawe, McDonalds a Pharc Trampolinau Go Air, Abertawe.

High 5 awards,,

Enillwyr gwodrau rho5 2018

Llongyfarchiadau i holl enillwyr ac enwebeion Gwobrau Rho 5!

High5_Penyrheol

Plant yn mwynhau trît Rho 5 yn yr LC

Bydd blwyddyn gyfan o blant mewn ysgol yn Abertawe'n treulio diwrnod arbennig yn yr LC ar ôl derbyn anrhydedd Rho 5.

Noddwyr a Chefnogwyr Rho 5

Ni fyddai modd i ni roi gwobr Rho 5 i'r plant a'r bobl ifanc ysbrydolus heb help ein noddwyr a'n cefnogwyr. Dyma'r rhesymau pam maent yn cymryd rhan.

Leon 2018

Enillwyr gwobrau rho5 2017

Llongyfarchiadau i holl enillwyr ac enwebeion Gwobrau Rho 5!

Wedi'i bweru gan GOSS iCM