Chwilio'r wefan
English

Cyfleusterau ysbrydoledig newydd i'ch annog i symud

Datgelwyd gwelliannau i ddwy ganolfan hamdden gymunedol yn Abertawe.

FreedomRFD

Ers mis Hydref 2018 mae Freedom Leisure wedi gweithredu canolfannau lleol ar ran Cyngor Abertawe - a gyda'i gilydd maent yn gwella cyfleusterau hamdden yn lleol.

Mae'r tîm Freedom, cydweithwyr y cyngor a chwmnïau sy'n ymwneud â lansio'r cyfleusterau newydd wedi datgelu'r canolfannau wedi'u hadfywio yng nghanolfannau Pen-lan a Llandeilo Ferwallt yn swyddogol.

Bydd mwy i ddilyn mewn lleoliadau megis Treforys, Penyrheol a Chefn Hengoed fel rhan o'r cynllun parhaus gwerth miliynau o bunnoedd ar draws y ddinas. Mae'r LC yng nghanol y ddinas eisoes yn cael ei chanmol am ei chyfleusterau newydd.

Dewch i weld y cyfleusterau drosoch chi'ch hun. Ewch i Ben-lan neu Landeilo Ferwallt i siarad â derbynnydd cyfeillgar neu gallwch eu ffonio drwy ddefnyddio'r rhifau hyn: Pen-lan, 01792 588079; Llandeilo Ferwallt, 01792 235040.

Llun: Roedd Robert Francis-Davies, aelod cabinet Cyngor Abertawe dros fuddsoddi, adfywio a thwristiaeth ymhlith y rheini a oedd yn dathlu'r cyfleusterau newydd yng nghanolfannau hamdden cymunedol Pen-lan a Llandeilo Ferwallt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM