Chwilio'r wefan
English

Penwythnos cyntaf o letygarwch dan do - arhoswch yn ddiogel

Wrth i benwythnos cyntaf Abertawe o letygarwch dan do ers codi'r cyfyngiadau symud gyrraedd, mae neges 'arhoswch yn ddiogel' y ddinas yn cael ei hailadrodd.

PavementCafe

Mae Arweinydd Cyngor Abertawe yn galw ar yr holl breswylwyr i barhau i chwarae rôl allweddol i osgoi ail don.

Bu'n canmol busnesau a chwsmeriaid yr wythnos hon am eu hymdrechion i ailagor gwasanaethau lletygarwch dan do ar 3 Awst yn ddiogel ar draws y ddinas.

Yn ystod ymweliad â chanol y ddinas heddiw (dydd Gwener), meddai'r Cynghorydd Stewart, "Hoffwn ddiolch i'r rheini sydd wedi dechrau defnyddio'r busnesau lletygarwch - dan do ac yn yr awyr agored - mewn modd ystyriol. Rwy'n gofyn nawr i chi ddilyn yr ymagwedd gyfrifol hon dros y penwythnos.

"Mae'n bwysig ein bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol a pharchu eraill, gan gynnwys y rheini sy'n eich cadw chi'n ddiogel ac yn eich gweini.

"Rydym am i bobl deimlo'n ddiogel ac yn groesawgar wrth iddynt ddychwelyd i fusnesau lletygarwch ar draws yr ardal. Nid ydym am gael ail don yma ac nid ydym ychwaith am gael cyfyngiadau symud yn Abertawe unwaith eto."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM