Chwilio'r wefan
English

Mae lletygarwch dan do wedi dechrau'n ddiogel - gadewch i hyn barhau

Mae Arweinydd Cyngor Abertawe wedi canmol busnesau a phreswylwyr am eu hymdrechion wrth sicrhau bod lletygarwch dan do'n dychwelyd yn ddiogel ar draws y ddinas.

WindSt040820

Mae Rob Stewart hefyd wedi pwysleisio'i neges i sicrhau bod y trefniadau newydd yn parhau.

Wrth ymweld â chanol y ddinas a Wind Street wrth i breswylwyr ddechrau bwyta ac yfed dan do mewn caffis, bwytai a barau unwaith eto, ailddatganodd gefnogaeth y cyngor tuag at yr economi leol.

Mae llacio cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar gyfer y pandemig yn golygu y gallai busnesau lletygarwch weini cwsmeriaid dan do o ddydd Llun (3 Awst).

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae pobl wedi dechrau defnyddio amgylchedd diogel Abertawe - yn yr awyr agored a dan do nawr hefyd - ac rydym yn gobeithio y byddant yn parhau i fod yn gyfrifol a mwynhau cyfleusterau canol y ddinas a thu hwnt.

"Mae'r neges yn un syml o hyd: Byddwch yn ddiogel a joiwch Abertawe, ond byddwch yn gyfrifol. Mae'r cyngor yma i gefnogi preswylwyr Abertawe ac rydym am i nhw fod yn ddiogel - nid ydym am fod mewn sefyllfa lle mae angen ailgyflwyno cyfyngiadau symud."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM