Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2019

abc_blocks

Ysgolion Abertawe yn gwella am y bumed flwyddyn yn olynol

Mae rhannu arbenigedd rhwng ysgolion a'r gefnogaeth mae athrawon profiadol yn ei darparu i gydweithwyr yn talu ar ei ganfod yn Abertawe, yn ôl system gategoreiddio Llywodraeth Cymru

Croeso Swansea

Bwyd, cerddoriaeth a digon o adloniant yn nigwyddiad Croeso 2019

Bydd SAITH pen-cogydd a deuddydd difyr yn llawn cerddoriaeth, adloniant a bwyd yn trawsnewid canol y ddinas i helpu i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Abertawe eleni.

Caswell Bay

Bae Caswell yn croesawu lleoedd newid newydd i'r anabl

Mae Cyngor Abertawe wedi sicrhau cefnogaeth gan Gynllun Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud Bae Caswell yn lleoliad gwirioneddol hygyrch i ymwelwyr ag anableddau difrifol.

Tom_Chapman

Tom yn bwrw i'r dwfn i nofio pellter cyfwerth â hyd y Sianel ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Bydd Tom Chapman yn bwrw i'r dwfn ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe er mwyn nofio pellter cyfwerth â hyd y Sianel gan godi arian ar gyfer achosion gwych ar yr un pryd.

Caswell Bay

Degau ar filoedd o ymwelwyr yn darganfod prydferthwch Abertawe gyda'r hwyr

Mae degau ar filoedd o ymwelwyr posib ledled y DU yn cael eu hannog i ddarganfod antur newydd sbon ym Mae Abertawe eleni.

holocaust_2018

Disgyblion yn arwain digwyddiad Diwrnod Coffáu'r Holocost

Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Pontarddulais wedi bod yn cynnal gwasanaeth Diwrnod Coffáu'r Holocost Abertawe.

Swansea Working / Gweithio Abertawe logo

Digwyddiad i helpu pobl sy'n chwilio am gyflogaeth newydd

Cynhelir digwyddiad yn Abertawe'r wythnos nesaf sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth newydd.

Guildhall

Contractau newydd i leihau costau cludiant o'r cartref i'r ysgol

Disgwylir y cytunir ar gontractau newydd rhwng Cyngor Abertawe a darparwyr cludiant lleol fel y gall miloedd o blant ysgol barhau i fynd i'r ysgol ac oddi yno gan arbed bron £70,000 y flwyddyn i'r cyngor.

Foster-family-pic

Helpwch i gadw teuluoedd gyda'i gilydd yn Abertawe

Allwch chi helpu i addysgu rhieni bregus sut i ofalu am eu plant, gan sicrhau nad ydynt yn gorfod derbyn gofal a chynorthwyo teuluoedd Abertawe i aros gyda'i gilydd?

Gwaith i drawsnewid Ffordd y Brenin yn ailgychwyn

Disgwylir i raglen gwerth £12m Cyngor Abertawe i drawsnewid ardal bwysig yng nghanol y ddinas ailgychwyn ddydd Llun (sylwer: 7 Ionawr).

PRU_cockett

Gwaith i ddechrau ar ganolfan addysg newydd sbon gwerth

Bydd gwaith ar ganolfan newydd sbon a fydd yn helpu i drawsnewid addysg i rai o bobl ifanc mwyaf diamddiffyn Abertawe'n dechrau'r mis hwn.

GorseinonBusinessParkPlan

Adeiladu cartrefi newydd mewn safle masnachu segur yn Abertawe

Gallai cartrefi gael eu hadeiladu ar safle hen barc busnes yn Abertawe.

abc_blocks

Strong progress made on key education priorities

Strong progress has been made in meeting the five key priorities set for education in Swansea, a report going to the council's cabinet states.

UWTSDbanners

Baneri i liwio porth y ddinas

Mae porth allweddol i Abertawe am gael ei liwio gyda menter drawiadol newydd.

Cycling in Swansea

Mwy o lwybrau beicio'n cael eu datblygu yn Abertawe

Mae mesurau i helpu pobl i fod yn fwy actif yn dilyn dathliadau tymor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn parhau yn Abertawe.

CinderellaAsylumSupport

Cinderella'n lledaenu hapusrwydd ledled Abertawe

Gwelodd tua 40,000 o bobl bantomeim diweddaraf Theatr y Grand, Abertawe.

Milford Way

Mwy o dai cyngor i'w datblygu yn Abertawe

Mae cynlluniau i ddatblygu mwy o dai cymdeithasol yn Abertawe wedi cymryd cam ymlaen wedi i gynlluniau gael eu cyflwyno ar gyfer dau safle newydd yn y ddinas.

GrandTheatreExternal

Yn eisiau! Arbenigwyr arlwyo ar gyfer lleoliadau celfyddydol y ddinas

Gallai miloedd o ymwelwyr sy'n mynd i leoliadau diwylliannol poblogaidd Abertawe fwynhau profiadau bwyd a diod newydd yn fuan.

FormerSwanseaBoysClub

Bydd gwerthu eiddo'r cyngor yn rhoi hwb i wasanaethau i bobl leol

Mae Cyngor Abertawe wedi gwerthu adeilad amlwg diddefnydd a bydd yn ailfuddsoddi'r arian mewn asedau tymor hir eraill.

BeachfrontCafe140818

Cynlluniau wedi'u cyflwyno ar gyfer lleoliad glan môr ar ei newydd wedd

Mae cynlluniau wedi'u cyflwyno i estyn hen leoliad glan môr 360 Abertawe.

Swansea Council Logo (Portrait)

Gall polisi newydd adeiladu cymunedau gwell yn Abertawe

Cymeradwywyd polisi newydd i helpu preswylwyr i gael mwy o reolaeth dros eu cymuned yn Abertawe.

FirstWave02

Portreadau'n dangos i San Steffan sut mae Abertawe'n ddinas o amrywiaeth

​​​​​​​Mae portreadau o ymwelwyr ag Amgueddfa Abertawe bellach yn cael eu harddangos yng nghanol Senedd y DU.

road safety cycling

Hope for a rise in cycling for school children

Schoolchildren in Swansea are getting behind plans to encourage more people to cycle and improve the local environment.

Bwrw gwreiddiau! Y cyntaf o 170 o goed newydd yng nghanol y ddinas

Plannwyd y cyntaf o 170 o goed newydd fel rhan o raglen adfywio sylweddol yn Abertawe.

keep it out 2

Cynlluniau gwella ailgylchu yn Abertawe ar fin cychwyn

Mae'r cyfnod wedi cychwyn yn Abertawe i gyflwyno mesurau newydd i hybu lefelau ailgylchu yn y ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM