Chwilio'r wefan
English

Jodi Jones - Rheolwr Llyfrgell

Mae Jodi Jones yn gweithio i greu hwb cymunedol drwy lyfrau a darllen, sesiynau dysgu a digwyddiadau difyr gan greu amgylchedd cyfeillgar a chyfforddus yn Llyfrgell Penlan lle gall unrhyw un alw heibio am sgwrs, cwrdd â phobl newydd, defnyddio'r cyfrifiaduron a chael gwybodaeth.

Jodi Jones (Library Manager)

Dyma'r hyn y mae hi'n ei dweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Mae llawer o bobl yn defnyddio'r llyfrgell fel lle i gymdeithasu, i ymuno â grwpiau i gwrdd â phobl newydd ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae rhai yn galw heibio am sgwrs yn unig. Gan hyrwyddo llyfrau, annog darllen a gwella llythrennedd i bob oed,  mae'r llyfrgell yn gwneud gwahaniaeth gwerthfawr i'n cymuned.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae bob diwrnod a phob cwsmer yn wahanol. Rwy'n mwynhau gweithio yn y gymuned ac rwyf wrth fy modd yn gweld plant yn mwynhau ac yn tyfu yn ystod ein sesiynau rhigwm, y genhedlaeth hŷn yn dysgu sgiliau newydd a gweld canlyniadau ein sesiynau siop swyddi pan fydd rhywun yn dychwelyd i fyd gwaith.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor
Hydref 2002.

Yn flaenorol
Cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid gyda HSBC.

Lleoliad y llun Llyfrgell Penlan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM