Chwilio'r wefan
English

John Burns - Goruchwyliwr y Farchnad

Mae John yn goruchwylio holl agweddau ar weithredu Marchnad Abertawe o ddydd i ddydd.

John Burns - Market supervisor

Dyma'r hyn y mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Sicrhau bod y farchnad yn lleoliad siopa diogel, glân, bywiog a llawn hwyl ar gyfer yr 80,000 o bobl sy'n ymweld â hi bob wythnos.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Mae'n hyfryd i weld busnesau bach yn tyfu ac yn datblygu'n llwyddiannus. Mae fy nhîm a minnau hefyd yn helpu pobl mewn argyfwng oherwydd tostrwydd sydyn, perthnasau coll, eiddo coll ac yn y blaen - ac mae eu helpu mewn ffordd fach yn rhoi boddhad mawr.

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor
Dechreuais weithio yn yr adran archwilio ar fy mhen-blwydd yn 19 oed ym 1983!

Yn flaenorol
Gweithiais am dri mis gyda'r Gwasanaeth Sifil yn hen Ganolfan Byd Gwaith Treforys.

Lleoliad y ffotograff Marchnad Abertawe
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM