Chwilio'r wefan
English

Gwaith yn dechrau i ddod â chartrefi a rhagor o fusnesau i adeilad allweddol yng nghanol y ddinas

Caiff gwaith ailwampio gwerth miliynau o bunnoedd ei wneud ar adeilad allweddol yng nghanol dinas Abertawe, gan ddod â chartrefi newydd a rhagor o gyfleoedd busnes i Ffordd y Brenin.

KingsThree

Mae'r adeilad - ar gornel Cylch Ffordd y Brenin - yn wynebu un o'r prif fannau gwyrdd a grëwyd fel rhan o gynllun Isadeiledd Ffordd y Brenin. 

Mae Peter a Natalie Loosmore, o St Marys Square Developments yn Abertawe, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe i sicrhau arian grant a benthyciadau ad-daladwy er mwyn helpu i ariannu datblygiad Adeiladau'r Brenin.

Meddai Peter Loosmore, "Roeddem bob amser yn teimlo bod y lleoliad hwn yn un o'r rhai gorau yng nghanol y ddinas ac mae ganddo gymaint o botensial.

"Ers i ni brynu'r eiddo, mae Ffordd y Brenin wedi cael ei thrawsnewid yn lleoliad sy'n addas i bobl, sy'n llawn coed a mannau gwyrdd eraill - bydd yn lle gwych i fyw ac i wneud busnes a dyna un rheswm pam y mae trawsnewid yr adeilad hwn yn rhywbeth mor gyffrous."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM