Chwilio'r wefan
English

"Mae eich iechyd yn bwysig" meddai staff canolfannau hamdden wrth iddynt baratoi i ailagor

Bydd canolfannau hamdden ledled Abertawe, gan gynnwys yr LC, yn ailagor yr wythnos nesaf, a bydd y staff yn canolbwyntio ar groesawu eu cwsmeriaid a sicrhau bod eu profiad yn un da.

penyrheolfitness

Caeodd y canolfannau, a gynhelir gan Freedom Leisure ar ran Cyngor Abertawe, dros dro ar ddiwedd mis Mawrth o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws.

Mae llacio cyfyngiadau Llywodraeth Cymru'n golygu y byddant yn dechrau ailagor mewn yn ddiogel a fesul cam o ddydd Llun (10 Awst).

Meddai Rheolwr Ardal Freedom Leisure, Nic Beggs, "Ein neges i'n haelodau a chwsmeriaid eraill yw: Mae eich iechyd yn bwysig.

"Byddwn yn rhoi ffocws agos ar eu hiechyd, eu lles a'u cymhelliad i ddilyn ffordd iach o fyw.

"Byddwn yn dechrau'n gynnar ar Lawnt yr Amgueddfa drws nesaf i'r LC ddydd Sadwrn gyda dosbarth yn yr awyr agored. Bydd llawer o aelodau - yn unol â'r rheoliadau cadw pellter cymdeithasol - a bydd y sesiynau'n cael eu darlledu'n fyw ar dudalen Facebook LC.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM