Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mai 2018

Guildhall

Cynlluniau i hybu siarad Cymraeg yn y ddinas wedi'u cymeradwyo gan weinidogion

Bydd mwy o ddisgyblion yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chaiff pobl ifanc a'u teuluoedd eu hannog i siarad yr iaith yn fwy eang y tu allan i gatiau'r ysgol dan gynlluniau gan Gyngor Abertawe sydd wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Swansea Council Logo (Portrait)

Preswylwyr yn helpu i lunio strategaeth lles Abertawe

O ddechrau da mewn bywyd i adeiladu cymunedau cryfach, mae preswylwyr wedi bod yn helpu i lunio dyfodol ein dinas.

Image File

Hwyl dros hanner tymor ar y gorwel

Cewch gyfle i gwrdd â swricatiaid, corynnod, nadroedd a madfall enfawr yn ystod hanner tymor yn Abertawe.

Surfing

Dros £417 miliwn y flwyddyn - dyna werth twristiaeth i Abertawe erbyn hyn

Mae gwerth blynyddol twristiaeth i economi Bae Abertawe wedi mynd yn fwy na £417 miliwn y flwyddyn am y tro cyntaf erioed.

Councillor David Phillips and Councillor Sybil Crouch.

Cynghorydd hir-wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer

Mae dau o gydweithwyr hir-wasanaeth Cynghorwyr Abertawe wedi cael eu hurddo'n Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer ein dinas.

Craigfelen_Estyn

Ysgol hynod ofalgar a chynhwysol yn cael ei chanmol gan arolygwyr

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi cael ei chanmol am fod yn gymuned hynod ofalgar a chynhwysol sy'n darparu lefel uchel o ofal i'w disgyblion.

Caswell Bay

Mae Bae Abertawe'n dathlu llwyddiant Gwobrau'r Faner Las ac Arfordir Gwyrdd yn ystod Blwyddyn y Môr

Mae traethau Bae Caswell, Bae Langland a Phorth Einon ar benrhyn Gŵyr wedi derbyn statws anrhydeddus rhyngwladol y Faner Las ar gyfer 2018 - Blwyddyn y Môr.

Electric Vans 01

Cerbydau trydan yn teithio ar strydoedd Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn deugain o faniau trydan, gan olygu bod ganddo'r cerbydlu trydan mwyaf yng Nghymru.

Emma and Tom Buckley

Helpwch i drawsnewid bywyd plentyn yn ystod Pythefnos Gofal Maeth

Mae Cyngor Abertawe yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth rhwng 14 a 27 Mai, yn amlygu'r angen am ragor o ofalwyr maeth ac yn dangos sut mae gofalwyr maeth lleol yn newid bywydau er gwell

Guildhall

Cynllun lleoedd ychwanegol i helpu disgyblion â mathau mwy difrifol o Anhwylder y Sbectrwm Awtistig

Gellid creu lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion â mathau mwy difrifol o Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA) yn Ysgol Arbennig Penybryn yn Abertawe.

Dechrau adeiladu llwyfan a safle ar gyfer Y Penwythnos Mwyaf gan y BBC

Disgwylir i dimau adeiladu llwyfan a safle gyrraedd Parc Singleton ddechrau wythnos nesaf, bythefnos cyn yr ŵyl gerddoriaeth ddeuddydd fwyaf i'w chynnal yn Abertawe erioed.

Kingsway Pocket Park

Coed Ffordd y Brenin i'w trawsblannu mewn rhannau eraill o'r ddinas

Mae Cyngor Abertawe am drawsblannu 13 o goed sydd i'w symud o Ffordd y Brenin fel rhan o waith ailddatblygu gwerth £12 miliwn.

kingsway image march

Coed aeddfed ac ifanc i'w cynnwys yng ngwythïen werdd canol y ddinas

Mae'r cyngor wedi addo y bydd gwythïen werdd canol dinas Abertawe'n cynnwys mwy o goed nag erioed o'r blaen pan fydd y gwaith gwella gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gwblhau.

High5 Awards

Leon yw ein capten recriwtio Rho 5

Mae seren pêl-droed Abertawe, Leon Britton, yn chwilio am sêr Rho 5 Abertawe wrth i'r gwobrau i bobl ifanc ysbrydolus gyrraedd ei seithfed tymor.

Spring Pride

Pride y Gwanwyn

Cynhelir Pride y Gwanwyn cyntaf Abertawe ddydd Sadwrn 5 Mai gyda gorymdaith ac adloniant yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Castle_square_google

Busnesau'n awyddus i helpu'r cyngor i gyflwyno Sgwâr Gardd y Castell gwyrddach

Mae nifer o fusnesau'n cyflwyno cais i ddarparu tîm datblygu i greu a rheoli'r gwaith o gyflwyno ardal Sgwâr y Castell wyrddach yng nghanol dinas Abertawe.

airshow_crowd

Awyren Fôr Catalina yn dod i Sioe Awyr Cymru

Bydd un o'r awyrennau môr enwocaf erioed yn dod i Sioe Awyr Cymru fis nesaf.

SwanseaRegenerationLaunch

Partneriaid yn dod ynghyd i ganolbwyntio ar adfywio Abertawe

Bydd partneriaeth lefel uchel newydd yn helpu i adfywio Abertawe - a bydd ei gwaith cychwynnol yn mynd i'r afael â chwe mater allweddol.

Mumbles Conservation Area Map

Consultation launched on Mumbles Conservation Area

Residents in Mumbles are being given the opportunity to have their say on proposals aimed at preserving its heritage as one of the best places in Wales to live.

Castle Square

Cadeiriau cynfas ar gyfer y rhai sydd am wylio'r Briodas Frenhinol

Gallai dydd Sadwrn heulog fod hyd yn oed yn brafiach i ymwelwyr â Sgwâr y Castell yn Abertawe lle bydd cadeiriau cynfas ar gael am ddim i bobl sydd am wylio'r briodas frenhinol ar y Sgrîn Fawr.

Special Festival Image

Sign-up for city's Special Festival

ENTRIES are now open for this summer's Swansea Special Festival.

Erfyn ar bobl i beidio â thaflu sbwriel ar draethau Abertawe yn ystod gŵyl y banc

Mae ymwelwyr â'r traeth yn cael eu hannog i ofalu am draethau trawiadol Abertawe yn ystod gŵyl y banc.

Adnewyddu adeilad allweddol ar Ffordd y Brenin i dai a busnesau

Caiff adeilad allweddol yng nghanol dinas Abertawe ei adnewyddu'n sylweddol, a bydd yn denu cartrefi a chyfleoedd busnes newydd i Ffordd y Brenin.

grange_school

Smiling faces make volunteering as school governor completely worthwhile

There are lots of smiling faces at Grange Primary School and that, for parent governor Simon Tucker, makes volunteering for the role completely worthwhile.

Hafod Morfa Copperworks (Conceptual)

Cyflwyno cais gwerth £3.75 miliwn i Gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer safle treftadaeth allweddol yn Abertawe

Cyflwynwyd cais gwerth £3.75m i Gronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn helpu i drawsnewid rhan allweddol o safle gwaith copr hanesyddol yr Hafod-Morfa.

Rob Stewart at Virgin Media

Council leader's pledge on potential Virgin Media job losses

Swansea Council Leader Cllr Rob Stewart has promised support for Virgin Media employees following the company's announcement that the company is looking to pull-out of the city.

Rhys Ifans

Local heroes honoured at Lord Mayor's Summer Ball

Local heroes of screen, stage and sport helped raise thousands of pounds for the Lord Mayor's charities at the Lord Mayor's Summer Honours Ball in Swansea last night.

Cwm-glas_estyn

Primary school is a dynamic and highly effective learning community

Pupils at a Cwm Glas Primary School in Swansea are proud of their school and show high levels of enthusiasm during lessons, according to inspectors.

Tidal lagoon

Prime Minister urged to visit planned Swansea lagoon location

Prime Minister Theresa May is being urged to visit Swansea this week to see the proposed site of the world's first tidal lagoon.

biggest_weekend

Swansea's greatest music event was a showcase to the world

SIXTY-THOUSAND people, two amazing days and one great city drew the world to Wales at the weekend.

Patch Team

Highway repair teams make their way across Swansea

Highway repair teams are making their way across the whole of Swansea tackling the worst potholes on the city's roads.

Swansea Council Logo (Portrait)

Translation Required: Residents help shape Swansea's well-being strategy

Translation Required: FROM a great start in life to building stronger communities, residents have been helping shape the future of our city.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM