Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2018

airshow_crowd

Ymunwch â ni yn Sioe Awyr fwyaf a gorau Cymru

Sioe Awyr Cymru'r penwythnos hwn fydd y sioe fwyaf a gorau erioed, gydag atyniadau newydd yn yr awyr a mwy o gyffro ar y ddaear.

Energy

Posibilrwydd y gallai cwmni ynni arloesol ostwng biliau yn Abertawe

Mae ateb arloesol yn cael ei gynnig er mwyn gostwng biliau ynni aelwydydd a busnesau ar draws Abertawe.

Swansea Market

Busnesau'r 'Stryd Fawr' i gael cymorth gyda thalu ardrethi

Gallai tua 1,000 o fusnesau'r 'Stryd Fawr' yn Abertawe dderbyn cymorth ariannol gyda thalu ardrethi busnes.

MS Amadea

Bydd llong deithio sy'n gallu cario hyd at 620 o deithwyr o'r Almaen yn docio yn Abertawe y mis nesaf

Bydd yr MS Amadea sy'n 193 metr o hyd yn ymweld â'r ddinas ar 20 Gorffennaf fel rhan o'i thaith pythefnos o hyd o gwmpas Ynysoedd Prydain.

Tidal lagoon

Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i wrthod cefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe wedi'i ddisgrifio fel siom i'r ddinas, i Gymru ac i'r DU.

Bron 18 mis ar ôl i ymgynghorydd y Llywodraeth ddod i'r casgliad y byddai'r morlyn yn opsiwn 'dim difaru', cyhoeddodd Ysgrifennydd Busnes y DU, Greg Clark, ni fyddai'n cymeradwyo'r cynllun gwerth £1.3bn.

Fabian Way Park and Ride bus

Cais am grant trafnidiaeth wedi'i gymeradwyo er mwyn hybu cynlluniau teithio yn Abertawe

Bydd safle parcio a theithio Ffordd Fabian Abertawe'n cael ei ehangu gyda 280 o leoedd parcio ychwanegol yn unol â'r cynlluniau gwella trafnidiaeth diweddaraf yn y ddinas.

Digital Village Kingsway (Oceana).

Arbenigwyr byd-eang wedi'u penodi i gyflwyno pentref digidol Abertawe

Bydd ymgynghoriaeth peirianneg byd-eang yn helpu i gyflwyno pentref digidol o'r radd flaenaf yng nghanol Abertawe.

Sioe Awyr Genedlaethol Cymru.

Canol dinas Abertawe'n croesawu Sioe Awyr Cymru

Mae perchnogion siopau, bwytai a thafarnau canol dinas Abertawe'n paratoi at groesawu miloedd o ymwelwyr â Sioe Awyr Cymru'n hwyrach y mis hwn.

3,000 yn dod i'r ddinas i gael cyngor gyrfaoedd

Bydd mwy na 3,000 o fyfyrwyr o 21 o ysgolion yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn dod i'r LC ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddydd Iau i siarad â chyflogwyr mawr, rhoi cynnig ar weithgareddau galwedigaethol amrywiol gyda cholegau lleol a siarad â darparwyr hyfforddiant a phrifysgolion.

Guildhall

Pobl ifanc sy'n gadael gofal i gael cefnogaeth ychwanegol gan y cyngor

Gallai cymorth ychwanegol gael ei roi i bobl ifanc yn Abertawe sydd wedi gadael gofal cyn bo hir.

Plantasia side view

Gwasanaethau hamdden yn barod i gael eu trawsnewid ar gyfer cenhedlaeth newydd

Bydd Cyngor Abertawe'n ystyried cynlluniau a fydd yn trawsnewid canolfannau hamdden y ddinas, yn gwella cyfleusterau ac yn cadw prisiau'n isel os cânt eu cymeradwyo.

airshow_crowd

Y Sioe Awyr yn fwy ac yn well nag erioed

Bydd Sioe Awyr Cymru Abertawe'n fwy ac yn well nag erioed eleni.

Guildhall wildflowers

Bydd Abertawe'n llawn lliwiau eto eleni wrth i flodau gwyllt flodeuo mewn dros 200 o leoliadau yn y ddinas

Mae hadau wedi cael eu plannu ar gylchfannau, ar ymylon ffyrdd, mewn parciau a thirnodau amlwg.

skyline

Cytundeb arloesol ar gyfer atyniad gweithgareddau eithafol Abertawe

Mae cynlluniau Abertawe ar gyfer un o atyniadau mwyaf trawiadol i dwristiaid y DU wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw.

Digital arena.

Safle arena gwerth £100 miliwn yn Abertawe i groesawu'r peiriannau cyntaf

Bydd peiriannau cloddio'n symud i safle arena ddigidol arfaethedig gwerth £100 miliwn Abertawe heddiw.

Digital arena.

Rhannu eich barn ar Abertawe Ganolog

Mae Cyngor Abertawe'n gofyn i'r cyhoedd am fwy o adborth ar ei gynlluniau terfynol ar gyfer cam 1 datblygiad Abertawe Ganolog yng nghanol y ddinas.

Swansea Bay 10k

Cofrestrwch yn awr ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral

Mae cannoedd o redwyr iau'n paratoi ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral arobryn eleni.

Biggest_weekend

Bydd llwyddiant y Penwythnos Mwyaf yn hybu diwydiannau creadigol y ddinas

Disgwylir i lwyddiant Y Penwythnos Mwyaf barhau yn noniau creadigol a menter miloedd o blant a phobl ifanc lleol.

Oystermouth Castle from above

Rydych yn siŵr o gael diwrnod gwych yn Abertawe, yn ôl TripAdvisor

Mae ymwelwyr ag Abertawe yn siŵr o gael diwrnod gwych, yn ôl teithwyr eraill sydd eisoes wedi bod yma.

Swansea Bay Tidal Lagoon

Welsh Government lagoon offer is 'game changer'

Swansea Council has welcomed the Welsh Government's offer of £200 million as a "game-changer" to help deliver the Swansea Bay Tidal Lagoon.

Purple flag logo

Abertawe yn chwifio'r faner ar gyfer noson allan wych (unwaith eto)!

Mae canol dinas Abertawe wedi llwyddo i gadw statws pwysig y Faner Borffor ar gyfer 2018.

Bywyd cyffrous newydd yn Abertawe i hen wyneb Ffordd y Brenin

Mae busnes yn Abertawe'n ailgylchu miloedd o dunelli o ddeunydd wyneb Ffordd y Brenin i'w ddefnyddio wrth adfywio'r ddinas.

ArenaParklandJune2018

Cynlluniau Abertawe Ganolog wedi'u datgelu

Mae cynlluniau gwerth £100 miliwni drawsnewid ardal proffil uchel yng nghanol dinas Abertawe'n cael eu datgelu heddiw-a gallwch ddweud eich dweud amdanynt.

Castle Square

Young entrepreneurs to take over Castle Square

Young entrepreneurs from more than 30 schools will be setting up shop in Swansea's Castle Square this Friday.

ArenaParklandJune2018

Cam mawr ymlaen o ran adfywio Abertawe

Mae disgwyl i Gyngor Abertawe roi hwb gwerth £10miliwn tuag at drawsnewid y ddinas.

Milford Way

Next phase of new council homes planned in Swansea

Swansea Council has pledged to go local when it builds its next phase of social housing.

Flytipping

Hysbysiadau o gosb benodol i bobl sy'n tipio'n anghyfreithlon yn Abertawe

Mae cynlluniau ar waith i gyflwyno cosb benodol gwerth £400 i bobl sy'n cael eu dal yn tipio'n anghyfreithlon yn Abertawe.

Welsh Local Government Pension Funds back Swansea Bay Tidal Lagoon

SWANSEA'S tidal lagoon project has received a major vote of confidence as the UK Government considers whether or not to support it.

MV Empire Windrush

Swansea celebrates Windrush anniversary

Swansea communities which have their roots in the Windrush Generation will be sharing and celebrating their heritage on a special day of celebration later this month.

Adeilad nodedig yn Abertawe'n cael ei drawsnewid

Disgwylir i un o drawsnewidiadau adeilad mwyaf canol dinas Abertawe erioed gael ei gwblhau'r flwyddyn nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM