Toglo gwelededd dewislen symudol

Merched dewch ynghyd

Sgwrs arlein gan Dr Rachel Lock Lewis Dydd Mercher 11 Mai 7yh

Women come together welsh

'Women Come Together - it's what your right arm is for'
Swansea Women's Liberation Group, 1974-84

Sgwrs arlein gan Dr Rachel Lock Lewis
Dydd Mercher 11 Mai 7yh

I gofrestru'ch diddordeb, ebostiwch ni ar westglam.archives@swansea.gov.uk

Odan alwad rali 'Merched yn Dod Ynghyd', sefydlwyd Grŵp Rhyddhad Merched yn Abertawe ym 1974 a buan iawn y teimlwyd ei bresenoldeb yn y ddinas.

Ymysg ei myrdd o ymgyrchoedd, bu'r grŵp amrywiol a phenderfynol hwn o fenywod yn lledaenu gwybodaeth am iechyd menywod, yn mynnu bod cyngor y ddinas yn cymryd camau i fynd i'r afael â thrais domestig, yn herio rhywiaeth yn y cyfryngau a hysbysebu, yn protestio yn erbyn lleoli taflegrau niwclear ym Mhrydain ac yn trefnu ymgyrchoedd yn erbyn toriadau gwariant y llywodraeth i wasanaethau cymdeithasol.

Mae'r sgwrs hon yn olrhain rhai datblygiadau allweddol o'i dechreuadau 'DIY' herfeiddiol trwy, gellir dadlau, ei gogoniant coronaidd yn sefydlu Canolfan Merched ymroddedig i'w hetifeddiaeth a amlygir heddiw mewn grwpiau fel Rhwydwaith Ffeministaidd Abertawe a'r Gymdeithas Ffeminyddol ym Mhrifysgol Abertawe.

Ein siaradwraig

Mae Dr Rachel Lock-Lewis yn Gyd-gyfarwyddwraig Canolfan Astudiaethau Rhywedd ym Mhrifysgol De Cymru lle mae'n Uwch Ddarlithydd mewn Hanes.

Women come together flyer (PDF) [392KB](Yn agor ffenestr newydd)

Close Dewis iaith