Chwilio'r wefan
English

Michael Dalling - Hyfforddwr Atgyfeiriadau Ymarfer Corff Cenedlaethol

Mae Michael yn cynnal sesiynau ymarfer corff i oedolion yn y gymuned ac mewn lleoliadau hamdden. Mae ganddo gymwysterau penodol i gyflwyno sesiynau ymarfer corff penodedig ar gyfer cyfranogwyr sydd wedi'u cyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol.

Michael Dalling - National Exercise Referral Instructor

Mae'n cefnogi pobl sydd â chyflwr iechyd cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu cyflwr iechyd cronig i fod yn fwy actif. Ei nod yw cynnig sesiynau difyr a chymdeithasol, sy'n hyrwyddo lles corfforol a meddyliol i bawb. 

Dyma'r hyn sydd ganddo i'w ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl?
Rwy'n gobeithio ei bod yn helpu pobl ifanc i ddychwelyd i ymarfer corff mewn amgylchedd diogel sy'n llawn hwyl - ac sy'n cynnig cefnogaeth iddynt er mwyn helpu i leihau neu wella unrhyw gyflyrau iechyd sydd ganddynt.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Rwy'n credu bod gen i'r swydd orau yn y byd! Gweld pobl yn gwella eu cydbwysedd, yn gallu sefyll eto heb gymorth neu hyd yn oed yn cerdded i fyny'r grisiau hynny nad oeddent yn credu y gallent ymdopi â hwy yw'r teimlad gorau yn y byd. Rwy'n mwynhau ymwneud â phobl; rydym yn treulio llawer o amser gyda'n cleientiaid ac mae gennym nifer o gymeriadau sy'n gwneud y sesiynau'n ddifyr ac yn llawn hwyl!

Pryd y dechreuoch weithio i'r cyngor?
Dechreuais weithio i'r cyngor tua naw mlynedd yn ôl fel derbynnydd yng Nghanolfan Hamdden Treforys.

Yn flaenorol
Roeddwn yn hyfforddwr yn y gampfa yng Nghanolfan Hamdden wych Penyrheol. Dyma un o'r safleoedd ffitrwydd gorau yn yr ardal oherwydd bod y staff mor hyfryd; maent i gyd yn mynd tu hwnt i'r galw i gynorthwyo pawb.

 

Lleoliad y llun Canolfan Hamdden Treforys

Llun gan: Mitja Zupanc

Wedi'i bweru gan GOSS iCM